Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Vanhanen och Norges talmanspresidium: Nordiskt samarbete behövs särskilt mycket i dessa tider

Publicerad 27-09-2022 16:05

Vanhanen och Norges talmanspresidium: Nordiskt samarbete behövs särskilt mycket i dessa tider

Det norska parlamentet Stortingets hela talmanspresidium på sex personer besökte riksdagen den 27 september på inbjudan av riksdagens talman Matti Vanhanen. Den norska delegationen leddes av talman Masud Gharahkhani och omfattade förutom honom vice talmännen Svein Harberg, Nils T. Bjørke, Morten Wold, Kari Henriksen ja Ingrid Fiskaa.

I diskussionerna med den norska delegationen deltog riksdagens bägge talmän Antti Rinne och Juho Eerola samt representanter för riksdagsgrupperna. Diskussionerna präglades av både nordiskt och finskt-norskt bilateralt samarbete nu och i framtiden.

– Vi uppskattar stort det nordiska samarbetets långa traditioner. Samarbetet äger rum i många olika forum. I och med Finlands och Sveriges Natomedlemskap väntar vi oss att vårt förhållande blir allt djupare och samarbete än mer omfattande, sa talman Matti Vanhanen och tackade samtidigt Norge för stödet under ansökningsprocessen.

Det utrikes- och säkerhetspolitiska läget återspeglas i nationella lösningar. Talmännen jämförde hur diskussionerna går i Finland respektive Norge om såväl energipriser som om stödet för Ukraina. I bägge länderna vill man öka mängden förnybar energi och stödja hushåll då elpriset stiger. Energikrisen har inte rubbat stödet för Ukraina i någotdera land.

Riksdagens representanter var också intresserade av hur man i Norge ordnat med informationsgången till parlamentet och hörandet av ministrar till exempel i frågor om Nato. Diskussionerna angick också hur parlamenten talar om framtidsfrågor. Norge har inget framtidsutskott, men utskotten dryftar bland annat frågor som rör framtidens energiproduktion.

Under sitt besök träffar det norska talmanspresidiet också utrikesutskottet, försvarsutskottet, riksdagens vänskapsgrupp för Norge samt försvarsminister Antti Kaikkonen (cent).

Kategorier