Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Litteratur och webbkällor

Litteratur och webbkällor

Litteratur

Adams, Jad: Women and the Vote : a  World History. Oxford University Press 2014. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Dahlerup, Drude – Leyenaar Monique (eds.): Breaking male dominance in old democracies. Oxford: Oxford University Press, cop. 2013. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Edustuksellinen demokratia : Kansanvalta 2007 -toimikunnan välimietintö. Helsinki: Oikeusministeriö, 2005. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Grönlund, Kimmo – Wass, Hanna (toim.): Poliittisen osallistumisen eriytyminen : eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki : Oikeusministeriö 2016. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Hagman, Lucina: Naisten ohjelma lähestyviä vaaleja varten. Porvoo, WSOY, 1906. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Hellsten, Villiina: Naiset ehdokkaina ja äänestäjinä. Julkaisussa Hyvinvointikatsaus 1/2006, s. 15–20. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Gender-based voting in the parliamentary elections of 2007 in Finland. Julkaisussa European journal of political research. 49 (2010): 5, s. 598–630. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Holli, Anne Maria – Wass, Hanna: Sukupuoli ja äänestäminen. Teoksessa Vaalit yleisödemokratiassa : eduskuntavaalitutkimus 2007. Borg, Sami – Paloheimo, Heikki (toim.). Tampere: Tampere University Press, 2009. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Huttunen, Taina: Pitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle : naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria 1907–1999. Joensuu: University of Eastern Finland, 2012.  Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Koskinen, Pirkko K.: Äänioikeuden lainsäädäntöhistoriaa. Teoksessa Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Helsinki: Eduskunnan kirjasto 1997. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Kuusipalo, Jaana: Sukupuolittunut poliittinen edustus Suomessa. Tampere, Tampere University Press, 2011. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteketa>

Niemi, Mari K.: Kaksi tietä huipulle : media ja puoluejohtajuus Suomessa naisten noususta populismin aaltoon. Turku: Turun yliopisto, 2014. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa, osa 4. Helsinki: Edita, 2006.
Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Sulkunen, Irma: Suomi naisten äänioikeuden edelläkävijänä. Teoksessa Suomen eduskunta 100 vuotta : naiset eduskunnassa, osa 4, osa 4. Helsinki, Edita 2006.
Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Suomen kansanedustuslaitoksen historia 5. Eduskunnan historiakomitea – Seitkari, O: Edustuslaitoksen uudistus 1906. Tuominen, Uuno: Autonomian ajan yksikamarinen eduskunta 1907–1916. Helsinki: Eduskunnan historiakomitea, 1958. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Suomen kansanedustuslaitoksen historia. 9 : eduskunnan valitseminen 1907–1963. Eduskunnan historia komitea – Tarkiainen, Tuttu: . Helsinki : Eduskunnan historiakomitea, 1971. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Yksi kamari – kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Markkola, Pirjo – Ramsay, Alexandra (toim.). Helsinki : Eduskunnan kirjasto, 1997. Tillgänglighet i Riksdagsbiblioteket

Webbkällor

100 vuotta eduskuntavaaleja. YLE 

Eduskuntavaalit. Tilastokeskus

Eduskuntavaalit 1907.  Oikeusministeriö 

Eduskuntavaalitilastot 1907–2007. Tilastokeskus 

Gender Quotas Database

Hellsten, Villiina: Vaalit ja naisten aktiivisuus. Tilastokeskus

Inter-Parliamentarian Union (IPU):
Women in National Parliaments, world average
Women in National Parliaments, world classification
Women in Regional Parliamentary Assemblies  

Naisten ja miesten osuus eduskuntavaaliehdokkaista. Suomen vaalitutkimusportaali 

Naisten ja miesten äänioikeus toteutui Suomessa täysimittaisesti ensimmäisenä maailmassa. itsenaisyys100.fi-sivusto 

Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti

Naisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Verkkojulkaisussa 100 vuotta naisten elämää ja tekoja. 

Perälä, Annu: Valiokunnat ja sukupuoli. Eduskuntatutkimuksen keskus, blogiteksti

Pärssinen, Hilja: Naiset mukaan : vähän äänioikeusasiasta. 1905 

Sulkunen, Irma: Suurlakko ja naisten äänioikeus. Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta

Suomen tilastollinen vuosikirja 2011. Tilastokeskus

Suomen tilastollinen vuosikirja 2015. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2011. Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2015. Tilastokeskus 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Eduskuntavaalit. 1. Ehdokkaiden tausta-analyysi eduskuntavaaleissa 2019.  Tilastokeskus

Yksi kamari - kaksi sukupuolta : Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset. Eduskunnan kirjasto, 2017.

   
Bilaga: Informationspaket om 110 år av kvinnlig rösträtt

 

Informationspaket om 110 år av kvinnlig rösträtt | Historisk bakgrund | Kvinnor i val | Kvinnor som riksdagsledamöter | Litteratur och webbkällor

 Sidans innehåll