Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsbibliotekets styrelse

Riksdagsbibliotekets styrelse

Riksdagen väljer till bibliotekets styrelse fem riksdagsledamöter, av dem en till ordförande och en till vice ordförande, samt tre sakkunniga som står utanför riksdagen, och en person från Riksdagsbibliotekets personal. (Lag om Riksdagsbiblioteket § 2)

​Riksdagsbibliotekets styrelses uppgifter

Enligt Reglemente för Riksdagsbiblioteket 9 § skall bibliotekets styrelse:
1) behandla de viktigaste frågorna i anknytning till bibliotekets verksamhet och dess utveckling;
2) årligen lämna en berättelse till riksdagen om bibliotekets verksamhet;
3) behandla förslaget till budget för biblioteket;
4) yttra sig till riksdagens kanslikommission om tillsättandet av tjänsten som bibliotekets direktör och andra viktiga tjänster;
5) behandla förslag till bibliotekets öppettider, samt
6) behandla andra med tanke på bibliotekets servicefunktion viktiga frågor.

​Riksdagsbibliotekets styrelse, Ledamöter

Ordförande: Pauli Kiuru
Vice ordförande: Petri Honkonen 

Övriga medlemmar: Ilkka Kantola, Eeva-Maria Maijala, Sami Savio

Sakkunnigmedlemmar: Leena Aaltonen, Pia Letto-Vanamo, Ilkka Ruostetsaari

Personalrepresentant: Eija Kajava

Ersättare: Eerikki Viljanen, Timo Harakka, Sari Multala, Juha Pylväs, Rami Lehto 

Ersättare för sakkunnigmedlemmar: Leena Palmen, Kaijus Ervasti, Kimmo Grönlund

Ersättare för personalrepresentant: Heikki Rajala