Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lediga tjänster på Riksdagsbiblioteket

Lediga tjänster på Riksdagsbiblioteket

 

RIKSDAGENS KANSLI SÖKER EN INFORMATIONSSPECIALIST (ID-nummer 21–44–2019)

Riksdagens kansli ska skapa förutsättningar för riksdagen att sköta de uppgifter som hör till riksdagen i dess egenskap av statsorgan. 

Till kansliet hör centralkansliet, utskottssekretariatet, förvaltnings- och serviceavdelningen, internationella avdelningen, utrednings- och informationsavdelningen och säkerhetsavdelningen.

Riksdagsbiblioteket, som hör till riksdagens kansli, betjänar riksdagen inom sitt verksamhetsområde och är centralarkiv för riksdagen och offentligt centralbibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. Biblioteket är knutet till utrednings- och informationsavdelningen.

Tjänsten är ordinarie, tillträde 1.11.2019
Ansökningstiden går ut: 23.8.2019 kl. 15.00
Arbetsplats: Riksdagsbiblioteket, Auroragatan 6, 00102 Riksdagen
Tjänsten är gemensam för hela ämbetsverket.

Beskrivning av tjänsten/anställningen: Du kommer att ansvara för planeringen och det praktiska genomförandet av livscykelhanteringen av det elektroniska material som biblioteket köpt in för riksdagen och andra kunder. Till uppgifterna hör bland annat förvärv, hantering och tillhandahållande av material samt användarstöd och evaluering. 

Du deltar också i planeringen av riksdagens servicegränssnitt med avseende på användning av det elektroniska materialet. Därtill ska du delta i utveckling och drift av bibliotekssystemet. Dessutom kommer du att medverka i utvecklingen av bibliotekets samlingstjänster genom att samordna arbetet med elektroniskt och tryckt material samt delta i produktion och hantering av bibliotekets metadata.

Behörighetsvillkor: Lämplig utbildning och att du i din tidigare verksamhet har visat dig ha den skicklighet och förmåga som krävs för att framgångsrikt sköta tjänsten.

Vi förväntar oss: Du förutsätts ha högre högskoleexamen för att framgångsrikt sköta tjänsten.

Du ska också ha erfarenhet av planering och genomförande av elektroniska bibliotekstjänster och bibliotekssystem. Vi förväntar oss god kännedom om användning och hantering av elektroniska tjänster och elektroniskt material samt god kännedom om biblioteksområdets informationssystem, databassystem, datanät, standarder och metadata. 

Dessutom förväntar vi oss att du har god förmåga att samarbeta och arbeta i grupp. 

Vi ser som merit:
Kännedom om riksdagsbibliotekets ämnesområden, informationsbehov i riksdagsarbetet, sätt att använda information och riksdagsarbetet i övrigt.

Behövliga språkkunskaper: Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket. För att framgångsrikt sköta tjänsten krävs kunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper är meriterande.

Lön: Lön enligt kravnivå 10 i riksdagens kanslis lönesystem plus en individuell lönedel som utifrån en prestationsbedömning är högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen (totalt 3 592,75-5 389,13 euro i månaden).

Prövotiden är sex månader.

Vi vill gärna ha både kvinnliga och manliga sökande. 

Riksdagen är en rökfri arbetsplats.

De sökande kan efter samtycke komma att genomgå en säkerhetsutredning (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Läs mer om proceduren och dina rättigheter på www.supo.fi.

Gör helst din ansökan på www.valtiolle.fi (ID-nummer 21-44-2019). Du kan också posta din ansökan eller lämna in den på adressen nedan. Skriv in ID-numret både i ansökan och på kuvertet. 

Registratorskontoret vid riksdagens kansli, Riksdagsgatan 4, 00102 RIKSDAGEN 

Närmare information: Direktören för Riksdagsbiblioteket Antti Virrankoski, 09-432 34 01, eller chefen för samlingstjänsterna Kaarlo Mäkelä, 09-432 34 75 (anträffbar 2.-14.8. och 22.-23.8.) /fornamn.efternamn@riksdagen.fi.