Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Laskutusohjeet

Faktureringsanvisning

Nätfakturor
Fakturor till riksdagen ska i princip alltid levereras som nätfakturor.

Organisation: Riksdagen
FO-nummer :0245977-1
EDI-kod: 003702459771
Förmedlare: OpusCapita Solutions Oy
Förmedlarkod:E204503
  
På nätfakturan ska också uppgifterna om betalaren anges.

Riksdagen/avdelning eller enhet/person som gjort beställningen
Riksdagsgatan 4  
00102 Riksdagen

Om ni inte har ett system för nätfakturor kan ni göra och skicka nätfakturor med hjälp av Baswares tills vidare kostnadsfria nätfaktureringstjänst (Supplier Portal) som tillgängliggörs av staten. Se anvisningar om inloggning på och användning av tjänsten på https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/natfakturering.

Vi tar också emot bilagor till nätfakturorna elektroniskt. Vi rekommenderar pdf som filformat.

Pappersfakturor 
Om det är omöjligt att använda nätfakturering, skicka fakturan på papper till  
Riksdagen/avdelning eller enhet/person som gjort beställningen 
PB 8011
00071 OSTOLASKUT

För att skanna fakturor på inköp tar vi inte emot något annat material än själva fakturorna och bilagorna till dem. Övrig post, t.ex. orderbekräftelser, ska skickas till den enhet som gjort beställningen.

Referens
För att fakturor på inköp ska kunna behandlas snabbare ska beställarens namn eller
någon annan identifieringskod anges, om riksdagen har uppgett en sådan i sin beställning.

Sekretessbelagda uppgifter
Sekretessbelagda uppgifter ska inte anges på fakturor på inköp. Uppgifterna ska
alltid skickas till beställaren i en separat bilaga med påskriften "sekretessbelagt".

FöPL-intyg
Enskilda näringsidkare levererar den första fakturan som bilaga och därefter årligen ett FöPL-intyg.

Ytterligare information:
Eija Väisänen, 09 432 2338
Kirsi Kannas,  09 432 3473
Marja Liisa Virtanen, 09 432 2339

taloushallinto(at)riksdagen.fi