Lagutskottet

Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
LaUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken
LaUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
LaUB 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
LaUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln

 Senaste utlåtanden

LaUU 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
LaUU 3/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
LaUU 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
23
2020 rd
Lagutskottet
Onsdag 20.5.2020 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
professor
Sakari
Melander
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
Utskottets eget ärende
EÄ 35/2020 rd
Utskottets ståndpunkt godkänns: 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
högsta förvaltningsdomstolen
bilaga
Åklagarmyndigheten
bilaga
Polisstyrelsen
bilaga
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
bilaga
Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA
bilaga
HUS Forskningsetiska kommittéerna
bilaga
Etiska kommittén i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
bilaga
Lääketeollisuus ry
bilaga
Orion Abp
bilaga
Terveysteknologia ry
bilaga
professor
Sakari
Melander
bilaga
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
Helsingfors förvaltningsdomstol
Sailab - MedTech Finland ry
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 26.5.2020 kl. 10.30. 
Senast publicerat 2020-05-19 16:09:50

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 24/2020

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckan 24/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Leena Merihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1349.aspxLeena MeriSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Sandra Bergqvisthttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1406.aspxSandra BergqvistSvenska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Eeva-Johanna Elorantahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna Huttunenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1433.aspxHanna HuttunenCenterns riksdagsgrupp
Pihla Keto-Huovinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1394.aspxPihla Keto-HuovinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tuomas Kettunenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1468.aspxTuomas KettunenCenterns riksdagsgrupp
Marko Kilpihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1432.aspxMarko KilpiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Antero Laukkanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1343.aspxAntero LaukkanenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Matias Mäkynenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1469.aspxMatias MäkynenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jouni Ovaskahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1422.aspxJouni OvaskaCenterns riksdagsgrupp
Mari Rantanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1388.aspxMari RantanenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ruut Sjöblomhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1395.aspxRuut SjöblomSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mirka Soinikoskihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1416.aspxMirka SoinikoskiGröna riksdagsgruppen
Iiris Suomelahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1423.aspxIiris SuomelaGröna riksdagsgruppen
Sebastian Tynkkynenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1451.aspxSebastian TynkkynenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Paula Werninghttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1429.aspxPaula WerningSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Johannes Yrttiahohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1407.aspxJohannes YrttiahoVänsterförbundets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoGröna riksdagsgruppen
Marko Asellhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/970.aspxMarko AsellSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Kim Berghttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1443.aspxKim BergSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eva Biaudethttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen
Vilhelm Junnilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1409.aspxVilhelm JunnilaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Juho Kauttohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1444.aspxJuho KauttoVänsterförbundets riksdagsgrupp
Pauli Kiuruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1137.aspxPauli KiuruSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pasi Kivisaarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1442.aspxPasi KivisaariCenterns riksdagsgrupp
Antti Kurvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Ilmari Nurminenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1302.aspxIlmari NurminenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juha Sipilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1108.aspxJuha SipiläCenterns riksdagsgrupp
Riikka Slunga-Poutsalohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1393.aspxRiikka Slunga-PoutsaloSannfinländarnas riksdagsgrupp
Kari Tolvanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ano Turtiainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1427.aspxAno TurtiainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Veikko Vallinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1420.aspxVeikko VallinSannfinländarnas riksdagsgrupp
Heikki Vestmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1396.aspxHeikki VestmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sofia Virtahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1411.aspxSofia VirtaGröna riksdagsgruppen
Hussein al-Taeehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1397.aspxHussein al-TaeeSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Marja Tuokila, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, utskottskanslisekreterare
09 432 2040

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Lagutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2040
lav(at)riksdagen.fi