Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lagutskottet

Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden
LaUB 1/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 23/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

LaUU 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
LaUU 6/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)
LaUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
8
2020 rd
Lagutskottet
Onsdag 26.2.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottet beslutar sambehandla ärendet med ärende RP 54/2019 rd. 
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Sofia
Aspelund
justitieministeriet
bilaga
justitieråd, JD
Eija
Siitari
högsta förvaltningsdomstolen
överdomare
Jussi
Karttunen
marknadsdomstolen
bilaga
gruppchef
Paula
Hannula
Konkurrens- och konsumentverket
bilaga
expert
Karoliina
Katila
Företagarna i Finland rf
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Finlands näringsliv rf
bilaga
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Sofia
Aspelund
justitieministeriet
bilaga
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 27.2.2020 klo 8.30. 
Senast publicerat 2020-02-25 14:08:14

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckorna 9—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Tuokila, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, utskottskanslisekreterare
09 432 2040

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Lagutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2040
lav(at)riksdagen.fi