Lagutskottet

Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
LaUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken
LaUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
LaUB 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
LaUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln

 Senaste utlåtanden

LaUU 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
LaUU 3/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
LaUU 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
24
2020 rd
Lagutskottet
Onsdag 17.6.2020 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Åtgärdsmotion om att skapa ett register över personer utan kreditvärdighet som kvalificerar för att teckna hemförsäkring
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
4
Åtgärdsmotion om att kriminalisera flyktingspionage
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
5
Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2020
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 10/2020 vp - E 12/2020 vp har lämnats till lagutskottet för kännedom. 
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Heidi
Kaila
statsrådets kansli
bilaga
enhetschef
Eeva
Aittoniemi
justitieministeriet
bilaga
Antecknas för kännedom. 
6
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess, så att Finlands förhandlingsmål kan tryggas. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
7
Regeringens årsberättelse 2019
Berättelse
Ärendet har remitterats till lagutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
justitieministeriet
bilaga
8
Promillegränserna för rattfylleri
Utskottets eget ärende
EÄ 82/2019 rd
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
justitieministeriet
bilaga
Utskottet beslutar om fortsatt behandling av ärendet. 
9
Förbjud könsstympning av flickor
Medborgarinitiativ
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
bilaga
Antecknas ha utdelats till utskottet:-. 
10
Övriga ärenden
11
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 2.9.2020 kl. 9.30. 
Senast publicerat 2020-06-16 16:16:07

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 36/2020

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckan 36/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Leena Merihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1349.aspxLeena MeriSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Sandra Bergqvisthttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1406.aspxSandra BergqvistSvenska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Eeva-Johanna Elorantahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna Huttunenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1433.aspxHanna HuttunenCenterns riksdagsgrupp
Pihla Keto-Huovinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1394.aspxPihla Keto-HuovinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tuomas Kettunenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1468.aspxTuomas KettunenCenterns riksdagsgrupp
Marko Kilpihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1432.aspxMarko KilpiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Antero Laukkanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1343.aspxAntero LaukkanenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Matias Mäkynenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1469.aspxMatias MäkynenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jouni Ovaskahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1422.aspxJouni OvaskaCenterns riksdagsgrupp
Mari Rantanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1388.aspxMari RantanenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ruut Sjöblomhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1395.aspxRuut SjöblomSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mirka Soinikoskihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1416.aspxMirka SoinikoskiGröna riksdagsgruppen
Iiris Suomelahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1423.aspxIiris SuomelaGröna riksdagsgruppen
Sebastian Tynkkynenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1451.aspxSebastian TynkkynenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Paula Werninghttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1429.aspxPaula WerningSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Johannes Yrttiahohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1407.aspxJohannes YrttiahoVänsterförbundets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoGröna riksdagsgruppen
Marko Asellhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/970.aspxMarko AsellSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Kim Berghttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1443.aspxKim BergSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eva Biaudethttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen
Vilhelm Junnilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1409.aspxVilhelm JunnilaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Juho Kauttohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1444.aspxJuho KauttoVänsterförbundets riksdagsgrupp
Pauli Kiuruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1137.aspxPauli KiuruSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pasi Kivisaarihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1442.aspxPasi KivisaariCenterns riksdagsgrupp
Antti Kurvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Ilmari Nurminenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1302.aspxIlmari NurminenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juha Sipilähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1108.aspxJuha SipiläCenterns riksdagsgrupp
Riikka Slunga-Poutsalohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1393.aspxRiikka Slunga-PoutsaloSannfinländarnas riksdagsgrupp
Kari Tolvanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ano Turtiainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1427.aspxAno TurtiainenRiksdagsgrupp Ano Turtiainen
Veikko Vallinhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1420.aspxVeikko VallinSannfinländarnas riksdagsgrupp
Heikki Vestmanhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1396.aspxHeikki VestmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Sofia Virtahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1411.aspxSofia VirtaGröna riksdagsgruppen
Hussein al-Taeehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1397.aspxHussein al-TaeeSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Marja Tuokila, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, utskottskanslisekreterare
09 432 2040

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Lagutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2040
lav(at)riksdagen.fi