Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KoUB 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lotsningslag och till ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
KoUB 28/2022 rd

Statsrådets redogörelse Finlands digitala kompass

Riksdagsdokument
KoUB 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 24/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och av 127 och 128 § i lagen om transportservice

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KoUU 43/2022 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers Finland

Riksdagsdokument
KoUU 42/2022 rd

Statsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till 2030 Välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt klimat

Riksdagsdokument
KoUU 41/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

 Nästa möte

Riksdagsdokument
KoUD 123/2022 rd

Torsdag 16.2.2023 kl. 12.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 8/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 8—9/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.