Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationsutskottet

liikenneviestL.jpg

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och av biavtalet om tillämpningen av luftfartsavtalet
KoUB 9/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till lagar som har samband med den
KoUB 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det

 Senaste utlåtanden

KoUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
KoUU 4/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
KoUU 3/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
5
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Onsdag 26.2.2020 kl. 11.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Aktuella frågor inom transport och kommunikation
Utskottets eget ärende
EÄ 9/2019 rd
Utskottet hör: 
generaldirektör
Juhani
Damski
Meteorologiska institutet
branschdirektör
Jussi
Kaurola
Meteorologiska institutet
branschdirektör
Hannele
Korhonen
Meteorologiska institutet
branschdirektör
Jouni
Pulliainen
Meteorologiska institutet
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdagen den 27.2.2020 klockan 12.00. 
Senast publicerat 2020-02-24 14:43:17

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 9—28/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Mika Boedeker, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
 09 432 2075

 Kontaktinformation

​Kommunikationsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2083
LiV(at)riksdagen.fi