Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten
KoUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
KoUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
KoUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
KoUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av covid-19-epidemin

 Senaste utlåtanden

KoUU 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
KoUU 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
KoUU 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
19
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Tisdag 8.9.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av åtgärder för hållbara järnvägsmarknader i situationen med den smittsamma sjukdomen COVID-19
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till genomförandeförordning om insamling av data om förbrukning vid körning
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens genomförandeförordning om U-space-reglering för obemannad luftfart
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
6
Statsrådets utredning: Den framtida strategin för smart sektorsintegration och vätgasstrategin
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Covid-19-tartuntaketjujen jäljittämistä tukevien kansallisten mobiilisovellusten yhteentoimivuus; Komission ehdotus sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2019/1765/EU muuttamisesta ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/890/EU kumoamisesta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till kommunikationsutskottet för kännedom. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Förhandsbehandling 
Utskottet hör: 
konsultativ tjänsteman
Emil
Asp
kommunikationsministeriet
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdagen den 10.9.2020 klockan 12.00. 
Senast publicerat 2020-07-28 14:15:33

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 37/2020

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 36—53/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Suna Kymäläinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1144.aspxSuna KymäläinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Ari Torniainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1120.aspxAri TorniainenCenterns riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Pekka Aittakumpuhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1452.aspxPekka AittakumpuCenterns riksdagsgrupp
Sandra Bergqvisthttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1406.aspxSandra BergqvistSvenska riksdagsgruppen
Seppo Eskelinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1430.aspxSeppo EskelinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Janne Heikkinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1454.aspxJanne HeikkinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Juho Kauttohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1444.aspxJuho KauttoVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jouni Kotiahohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1448.aspxJouni KotiahoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Johan Kvarnströmhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1398.aspxJohan KvarnströmSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Joonas Könttähttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1446.aspxJoonas KönttäCenterns riksdagsgrupp
Sheikki Laaksohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1426.aspxSheikki LaaksoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Matias Marttinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1265.aspxMatias MarttinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Jenni Pitkohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1449.aspxJenni PitkoGröna riksdagsgruppen
Mirka Soinikoskihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1416.aspxMirka SoinikoskiGröna riksdagsgruppen
Kari Tolvanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ano Turtiainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1427.aspxAno TurtiainenRiksdagsgrupp Ano Turtiainen
Paula Werninghttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1429.aspxPaula WerningSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Tiina Elohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1401.aspxTiina EloGröna riksdagsgruppen
Eeva-Johanna Elorantahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eveliina Heinäluomahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1390.aspxEveliina HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna Holopainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1424.aspxHanna HolopainenGröna riksdagsgruppen
Kalle Jokinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1056.aspxKalle JokinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Eeva Kallihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1412.aspxEeva KalliCenterns riksdagsgrupp
Marko Kilpihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1432.aspxMarko KilpiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Jukka Koprahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pia Lohikoskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1399.aspxPia LohikoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jari Myllykoskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1154.aspxJari MyllykoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jani Mäkelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1301.aspxJani MäkeläSannfinländarnas riksdagsgrupp
Veijo Niemihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1418.aspxVeijo NiemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Ilmari Nurminenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1302.aspxIlmari NurminenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Ollikainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1441.aspxMikko OllikainenSvenska riksdagsgruppen
Jouni Ovaskahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1422.aspxJouni OvaskaCenterns riksdagsgrupp
Raimo Piirainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1051.aspxRaimo PiirainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jari Ronkainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1308.aspxJari RonkainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Riikka Slunga-Poutsalohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1393.aspxRiikka Slunga-PoutsaloSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Mika Boedeker, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
 09 432 2075

 Kontaktinformation

​Kommunikationsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2083
LiV(at)riksdagen.fi