Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KoUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 16/2022 rd

Inför sommartid året runt

Riksdagsdokument
KoUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av 3 § i lagen om Transport och kommunikationsverket

Riksdagsdokument
KoUB 12/2022 rd

Icke stadfäst lag som återgått om avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (RP 23/2022 rd)

Riksdagsdokument
KoUB 13/2022 rd

Icke stadfäst lag som återgått om luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan (RP 24/2022 rd)

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KoUU 38/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till militärfordonslag och till lag om ändring av vägtrafiklagen

Riksdagsdokument
KoUU 37/2022 rd

Klimatårsberättelse 2022

Riksdagsdokument
KoUU 36/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av bötesstraff

 Nästa möte

Riksdagsdokument
KoUD 99/2022 rd

Onsdag 7.12.2022 kl. 11.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—13/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.