Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
JsUB 34/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 41 a § i jaktlagen

Riksdagsdokument
JsUB 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUB 32/2022 rd

Statsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till 2030 Välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt klimat

Riksdagsdokument
JsUB 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket

Riksdagsdokument
JsUB 31/2022 rd

Statsrådets redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektorn

Riksdagsdokument
JsUB 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
JsUB 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
JsUU 35/2022 rd

Klimatårsberättelse 2022

Riksdagsdokument
JsUU 34/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Riksdagsdokument
JsUU 33/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrategin

 Nästa möte

Riksdagsdokument
JsUD 143/2022 rd

Torsdag 23.2.2023 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 8/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 8/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.