Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
JsUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Riksdagsdokument
JsUB 1/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
JsUB 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
JsUB 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekologisk produktion och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
JsUB 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Riksdagsdokument
JsUB 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur och 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Riksdagsdokument
JsUB 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
JsUU 11/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
JsUU 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Riksdagsdokument
JsUU 1/2022 rd

Statsrådets utredning: Preliminära riktlinjer för förhandspåverkan som baserar sig på en rapport från kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering (framtida delegerad akt om de fyra miljömålen för taxonomin)

 Nästa möte

Riksdagsdokument
JsUD 53/2022 rd

Tisdag 24.5.2022 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 21/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 20—25/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.