Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

JsUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket
JsUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial
JsUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporära förfaranden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med anledning av covid-19-epidemin
JsUB 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den
JsUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat
JsUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
JsUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

 Senaste utlåtanden

JsUU 10/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
JsUU 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen
JsUU 7/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
29
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Fredag 5.6.2020 kl. 9.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Valtioneuvoston selvitys: ICES:n tieteelliset neuvot Itämeren kalakantojen TAC:sta vuodelle 2021
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
fiskeriråd
Risto
Lampinen
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
miljöministeriet
bilaga
Naturresursinstitutet
bilaga
Centralförbundet för Fiskerihushållning
bilaga
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
bilaga
Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
bilaga
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
WWF Finland
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Allmän debatt förs. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 10.6.2020 kl 9.30. 
Senast publicerat 2020-06-04 12:13:41

 Veckoplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 23/2020

 Mötesplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Mötesplan för veckorna 23—24/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Anne Kalmarihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Ritva Elomaahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1096.aspxRitva ElomaaSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Heikki Auttohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1089.aspxHeikki AuttoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Markku Eestilähttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1094.aspxMarkku EestiläSamlingspartiets riksdagsgrupp
Seppo Eskelinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1430.aspxSeppo EskelinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Satu Hassihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/363.aspxSatu HassiGröna riksdagsgruppen
Janne Heikkinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1454.aspxJanne HeikkinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Kärnähttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1348.aspxMikko KärnäCenterns riksdagsgrupp
Mikko Lundénhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1410.aspxMikko LundénSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jari Myllykoskihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1154.aspxJari MyllykoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Anders Norrbackhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1440.aspxAnders NorrbackSvenska riksdagsgruppen
Raimo Piirainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1051.aspxRaimo PiirainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jenni Pitkohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1449.aspxJenni PitkoGröna riksdagsgruppen
Piritta Rantanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1447.aspxPiritta RantanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Savolahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Jenna Simulahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1450.aspxJenna SimulaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Peter Östmanhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1141.aspxPeter ÖstmanKristdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Paavo Arhinmäkihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Marko Asellhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/970.aspxMarko AsellSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Tiina Elohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1401.aspxTiina EloGröna riksdagsgruppen
Atte Harjannehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1385.aspxAtte HarjanneGröna riksdagsgruppen
Eveliina Heinäluomahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1390.aspxEveliina HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna Huttunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1433.aspxHanna HuttunenCenterns riksdagsgrupp
Tuomas Kettunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1468.aspxTuomas KettunenCenterns riksdagsgrupp
Mai Kivelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1384.aspxMai KiveläVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ari Koponenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1391.aspxAri KoponenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jukka Koprahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Juha Mäenpäähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1437.aspxJuha MäenpääSannfinländarnas riksdagsgrupp
Juha Pylväshttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Lulu Rannehttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1417.aspxLulu RanneSannfinländarnas riksdagsgrupp
Minna Reijonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1435.aspxMinna ReijonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Päivi Räsänenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Janne Sankelohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1105.aspxJanne SankeloSamlingspartiets riksdagsgrupp
Joakim Strandhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1318.aspxJoakim StrandSvenska riksdagsgruppen
Katja Taimelahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/952.aspxKatja TaimelaSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Carl Selenius, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2085, 050 550 7538

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, utskottskanslisekreterare
09 432 2086

Danita Suonsilta, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Jord- och skogsbruksutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2086
mmv(at)riksdagen.fi