Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

JsUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
JsUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket
JsUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial
JsUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporära förfaranden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med anledning av covid-19-epidemin
JsUB 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den
JsUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat
JsUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

 Senaste utlåtanden

JsUU 20/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
JsUU 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen
JsUU 15/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
43
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Tisdag 3.11.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av renskötsellagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
verksamhetsledare
Matti
Tyhtilä
Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry
landsbygdsombud
Laina
Hekkala
Kuusamo stad
poroisäntä
Heikki
Härmä
Kallioluoma renbeteslag
Vanttaus renbeteslag
renvärd
Juha
Kujala
Oivanki renbeteslag
lagstiftningsråd
Johanna
Wallius
jord- och skogsbruksministeriet
Renbeteslagsföreningen
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
landsbygdsföretagare
Tuomo
Pulkkanen
Kuusamo stad
jakt- och fiskeövervakare
Jani
Suua
Forststyrelsen
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
äldre gränsbevakare
Mikko
Pesämaa
Gränsbevakningsväsendet
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 4.11.2020 kl 9.30. 
Senast publicerat 2020-10-23 11:28:21

 Veckoplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 45/2020

 Mötesplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Mötesplan för veckorna 41—43/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.