Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsutskottet

Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

FsUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
FsUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den
FsUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

 Senaste utlåtanden

FsUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
FsUU 2/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
FsUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FsUD
7
2020 rd
Försvarsutskottet
Onsdag 26.2.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Utskottets resa till Paris 5-7.5.2020
Beslut om delegationens sammansättning. 
4
Den finländska försvarsindustrin
Utskottets eget ärende
EÄ 31/2019 rd
Utskottet hör: 
verkställande direktör
Esa
Rautalinko
Patria Abp
styrelseordförande
Panu
Routila
Patria Abp
finansråd
Minna
Pajumaa
avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli
regeringsråd
Jouko
Tuloisela
försvarsministeriet
5
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
enhetschef, konsultativ tjänsteman
Satu
Keskinen
statsrådets kansli
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på torsdagen 27.2.2020 kl 10.00. 
Senast publicerat 2020-02-25 13:09:03

 Veckoplan

Försvarsutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Försvarsutskottet
Mötesplan för veckorna 7—15/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Heikki Savola, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, utskottskanslisekreterare
09 432 2078

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Försvarsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2078
puv(at)riksdagen.fi