Försvarsutskottet

Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

FsUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
FsUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
FsUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

FsUU 2/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
FsUU 1/2020 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020
FsUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FsUD
23
2020 rd
Försvarsutskottet
Onsdag 10.6.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kemikaalit; REACH-asetuksen liitteen XVII mukainen lyijyhaulien kosteikkokäyttöä koskeva rajoitusehdotus
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 
4
Statsrådets utredning: Strategisk utvärdering och styrning av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete (strategisk kompass)
Statsrådets USP-utredning
Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för eventuella åtgärder. 
5
Statsrådets utredning: Aktuella Natofrågor och Finlands Natopartnerskap
Statsrådets USP-utredning
Utskottet hör: 
avdelningschef, överdirektör
Janne
Kuusela
försvarsministeriet
6
Utvecklingen av EU:s försvarsdimension
Utskottets eget ärende
EÄ 35/2019 rd
Utskottet hör: 
avdelningschef, överdirektör
Janne
Kuusela
försvarsministeriet
7
Pohjoismainen puolustusyhteistyö
Utskottets eget ärende
EÄ 54/2019 rd
Utskottet hör: 
avdelningschef, överdirektör
Janne
Kuusela
försvarsministeriet
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är senare. 
Senast publicerat 2020-06-10 09:08:42

 Veckoplan

Försvarsutskottet
Veckoplan för veckan 27/2020

 Mötesplan

Försvarsutskottet
Mötesplan för veckorna 26—38/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Ilkka Kanervahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/170.aspxIlkka KanervaSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Jari Ronkainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1308.aspxJari RonkainenSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Anders Adlercreutzhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1306.aspxAnders AdlercreutzSvenska riksdagsgruppen
Atte Harjannehttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1385.aspxAtte HarjanneGröna riksdagsgruppen
Timo Heinonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/967.aspxTimo HeinonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Hanna Holopainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1424.aspxHanna HolopainenGröna riksdagsgruppen
Eeva Kallihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1412.aspxEeva KalliCenterns riksdagsgrupp
Mika Karihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1133.aspxMika KariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Tuomas Kettunenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1468.aspxTuomas KettunenCenterns riksdagsgrupp
Kimmo Kiljunenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/464.aspxKimmo KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jukka Koprahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Joonas Könttähttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1446.aspxJoonas KönttäCenterns riksdagsgrupp
Markus Mustajärvihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/802.aspxMarkus MustajärviVänsterförbundets riksdagsgrupp
Juha Mäenpäähttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1437.aspxJuha MäenpääSannfinländarnas riksdagsgrupp
Riitta Mäkinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1380.aspxRiitta MäkinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Veijo Niemihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1418.aspxVeijo NiemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Erkki Tuomiojahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/357.aspxErkki TuomiojaSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Seppo Eskelinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1430.aspxSeppo EskelinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Inka Hopsuhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1402.aspxInka HopsuGröna riksdagsgruppen
Hannu Hoskonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/797.aspxHannu HoskonenCenterns riksdagsgrupp
Petri Huruhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1467.aspxPetri HuruSannfinländarnas riksdagsgrupp
Pia Kaumahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Kärnähttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1348.aspxMikko KärnäCenterns riksdagsgrupp
Mia Laihohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1379.aspxMia LaihoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Rami Lehtohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1344.aspxRami LehtoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Niina Malmhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1428.aspxNiina MalmSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Anders Norrbackhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1440.aspxAnders NorrbackSvenska riksdagsgruppen
Tom Packalénhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1095.aspxTom PackalénSannfinländarnas riksdagsgrupp
Mikko Savolahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Matti Semihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1315.aspxMatti SemiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Mirka Soinikoskihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1416.aspxMirka SoinikoskiGröna riksdagsgruppen
Kari Tolvanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Ano Turtiainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1427.aspxAno TurtiainenRiksdagsgrupp Ano Turtiainen
Heidi Viljanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1414.aspxHeidi ViljanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Tuula Väätäinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/794.aspxTuula VäätäinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Heikki Savola, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, utskottskanslisekreterare
09 432 2078

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Försvarsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2078
puv(at)riksdagen.fi