Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd. ​

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KuUB 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina

Riksdagsdokument
KuUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Riksdagsdokument
KuUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

Riksdagsdokument
KuUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Riksdagsdokument
KuUB 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 26 § i lagen om grundläggande utbildning

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 31/2022 rd

Statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken

Riksdagsdokument
KuUU 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024–2030

Riksdagsdokument
KuUU 28/2022 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021

 Nästa möte

Riksdagsdokument
KuUD 108/2022 rd

Onsdag 7.12.2022 kl. 11.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—51/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.