Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd. ​

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KuUB 22/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Riksdagsdokument
KuUB 21/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde till följd av ändringen av lotterilagen

Riksdagsdokument
KuUB 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av idrottslagen

Riksdagsdokument
KuUB 19/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning

Riksdagsdokument
KuUB 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 37/2022 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers Finland

Riksdagsdokument
KuUU 34/2022 rd

Statsrådets redogörelse Finlands digitala kompass

Riksdagsdokument
KuUU 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen

 Nästa möte

Riksdagsdokument
KuUD 132/2022 rd

Torsdag 16.2.2023 kl. 12.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 10/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 9—15/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.