Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

Kulturutskottet hade avvikande mötesarrangemang under riksmötet 2020 med anledning av coronaläget. Utskottet höll 50 officiella möten (alla beslutsärenden) och 57 inofficiella möten (hörande av sakkunniga). Utskottet fortsätter arbeta på samma sätt också våren 2021.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KuUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

Riksdagsdokument
KuUB 8/2021 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

Riksdagsdokument
KuUB 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUB 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Riksdagsdokument
KuUB 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 15/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
KuUU 14/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act)

Riksdagsdokument
KuUU 13/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

 Nästa möte

Riksdagsdokument
KuUD 27/2021 rd

Tisdag 26.10.2021 kl. 12.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 43/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 43—50/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.