Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KuUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av performativ konst och till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Riksdagsdokument
KuUB 9/2020 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019

Riksdagsdokument
KuUB 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsdokument
KuUB 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Riksdagsdokument
KuUB 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen samt 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
KuUU 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUU 9/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
42
2020 rd
Kulturutskottet
Onsdag 25.11.2020 kl. 8.00
INOFFICIELLT DISTANSMÖTE
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Heini
Färkkilä
justitieministeriet
förmånschef
Piia
Kuusisto
Folkpensionsanstalten
jurist
Heidi
Giss-Hannikainen
Folkpensionsanstalten
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är officiellt möte kl. 11.30 M-utskottsrum. 
Senast publicerat 2020-11-24 14:07:36

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 48/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.