Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

Kulturutskottet hade avvikande mötesarrangemang under riksmötet 2020 med anledning av coronaläget. Utskottet höll 50 officiella möten (alla beslutsärenden) och 57 inofficiella möten (hörande av sakkunniga). Utskottet fortsätter arbeta på samma sätt också våren 2021.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KuUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

Riksdagsdokument
KuUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsdokument
KuUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

Riksdagsdokument
KuUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
KuUU 2/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
KuUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EDK-2021-AK-352913

Onsdag 3.3.2021 kl. 11.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 9/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 9—12/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.