Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kulturutskottet

Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

KuUB 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
KuUB 7/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
KuUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

 Senaste utlåtanden

KuUU 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
KuUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
KuUU 2/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
10
2020 rd
Kulturutskottet
Tisdag 25.2.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna
Medborgarinitiativ
Utskottet hör: 
programdirektör
Miia
Pitkänen
Centralförbundet för Barnskydd
verksamhetsledare
Ulla
Siimes
Finlands Föräldraförbund rf
verksamhetsledare, PeD
Minna Riikka
Järvinen
Utvecklingscentralen Lärorik
ordförande
Adina
Nivukoski
Finlands Gymnasistförbund rf
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
intressebevakningsexpert
Matti
Tujula
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 12.40
undervisningsråd
Riina
Vuorento
undervisnings- och kulturministeriet
Finlands Akademi
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 26.2.2020 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2020-02-21 13:44:48

 Veckoplan

Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Kulturutskottet
Mötesplan för veckorna 9—24/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Kaj Laine, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets  biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2087

Danita Suonsilta, utskottsassistent (mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Kulturutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
siv(at)riksdagen.fi