​​

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

Riksdagsdokument
ShUB 44/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Riksdagsdokument
ShUB 43/2020 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019

Riksdagsdokument
ShUB 42/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
ShUB 41/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Riksdagsdokument
ShUB 40/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Riksdagsdokument
ShUB 39/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

Riksdagsdokument
ShUB 37/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ShUU 8/2020 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
ShUU 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
ShUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
71
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Onsdag 27.1.2021 kl. 8.30
Inofficiellt distansmöte; E 452
1
Namnupprop
2
Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt
Statsrådets redogörelse
Sakkunniga: 
budgetråd
Outi
Luoma-Aho
finansministeriet
bilaga
direktör
Taina
Mäntyranta
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Heli
Hätönen
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Antti
Hautaniemi
social- och hälsovårdsministeriet
direktör
Terhi
Kilpi
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
bilaga
utredningschef
Maria
Vaalavuo
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
direktör
Tarja
Myllärinen
​Finlands Kommunförbund
bilaga
utvecklingschef
Annukka
Mäkinen
​Finlands Kommunförbund
chefsekonom
Jussi
Ahokas
SOSTE Finlands social och hälsa rf
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Statens ekonomiska forskningscentral
bilaga
Östra och Norra Finlands landskapsförbund
bilaga
KT Kommunarbetsgivarna
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
Akava ry
bilaga
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
bilaga
STTK rf
bilaga
Företagarna i Finland rf
bilaga
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
Inofficiellt förberedande debatt fortsätter. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdagen den 4.2.2021 kl 10.00: Mottagningsrum för deputationer. 
Senast publicerat 2021-01-26 17:25:17

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Social- och hälsovårdsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 52—13/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.