Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
ShUB 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
ShUB 15/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
ShUB 16/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar
ShUB 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den
ShUB 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
ShUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

 Senaste utlåtanden

ShUU 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
ShUU 3/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
ShUU 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
42
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Torsdag 3.9.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: E-skrivelse om kommissionens initiativ till samarbete i fråga om anskaffning av vaccin mot covid-19
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till social- och hälsovårdsutskottet för kännedom. 
4
Åtgärdsmotion om besöksanvisningar för verksamhetsenheter för heldygnsvård
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är den tisdagen 8.9.2020 kl 10.00. 
Senast publicerat 2020-06-25 16:24:20

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 27/2020

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckorna 27—36/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Markus Lohihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Mia Laihohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1379.aspxMia LaihoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Pekka Aittakumpuhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1452.aspxPekka AittakumpuCenterns riksdagsgrupp
Kim Berghttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1443.aspxKim BergSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Anna-Kaisa Ikonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1421.aspxAnna-Kaisa IkonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kaisa Juusohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1455.aspxKaisa JuusoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Arja Juvonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1129.aspxArja JuvonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Noora Koponenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1404.aspxNoora KoponenGröna riksdagsgruppen
Merja Kyllönenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/963.aspxMerja KyllönenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Aki Lindénhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1408.aspxAki LindénSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Markus Lohihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Hanna-Leena Mattilahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1382.aspxHanna-Leena MattilaCenterns riksdagsgrupp
Ilmari Nurminenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1302.aspxIlmari NurminenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Veronica Rehn-Kivihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1374.aspxVeronica Rehn-KiviSvenska riksdagsgruppen
Minna Reijonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1435.aspxMinna ReijonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Juhana Vartiainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Heidi Viljanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1414.aspxHeidi ViljanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sofia Virtahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1411.aspxSofia VirtaGröna riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Bella Forsgrénhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1445.aspxBella ForsgrénGröna riksdagsgruppen
Petri Honkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Petri Huruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1467.aspxPetri HuruSannfinländarnas riksdagsgrupp
Katja Hänninenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1276.aspxKatja HänninenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Pia Kaumahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Anneli Kiljunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/791.aspxAnneli KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Kinnunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1453.aspxMikko KinnunenCenterns riksdagsgrupp
Mai Kivelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1384.aspxMai KiveläVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jari Koskelahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1413.aspxJari KoskelaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jouni Kotiahohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1448.aspxJouni KotiahoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Terhi Koulumieshttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1389.aspxTerhi KoulumiesSamlingspartiets riksdagsgrupp
Antti Kurvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Mikko Ollikainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1441.aspxMikko OllikainenSvenska riksdagsgruppen
Piritta Rantanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1447.aspxPiritta RantanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Päivi Räsänenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Sari Sarkomaahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/612.aspxSari SarkomaaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mirka Soinikoskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1416.aspxMirka SoinikoskiGröna riksdagsgruppen
Paula Werninghttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1429.aspxPaula WerningSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Harri Sintonen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2051, 050 384 3996

Liisa Vanhala, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2670, 050 308 8704

Tiina Honkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2048

Hanna Lintumäki, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2603

 Kontaktinformation

​Social- och hälsovårdsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
stv(at)riksdagen.fi