​​

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

Riksdagsdokument
ShUB 55/2022 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2021

Riksdagsdokument
ShUB 54/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 53/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen samt till vissa andra lagar

Riksdagsdokument
ShUB 52/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 50/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av biobankslagen

Riksdagsdokument
ShUB 51/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 48/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ShUU 14/2022 rd

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Riksdagsdokument
ShUU 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
ShUU 10/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

 Nästa möte

Riksdagsdokument
ShUD 139/2022 rd

Tisdag 21.2.2023 kl. 10.00

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Social- och hälsovårdsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 13/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.