Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 27/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
ShUB 26/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
ShUB 25/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter
ShUB 23/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om Keva
ShUB 24/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
ShUB 22/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
ShUB 21/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

 Senaste utlåtanden

ShUU 5/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
ShUU 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
ShUU 3/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
53
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Onsdag 21.10.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
Förberedande debatt förs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
Förberedande debatt förs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 53 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
regeringssekreterare
Pekka
Paaermaa
social- och hälsovårdsministeriet
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
Folkpensionsanstalten
bilaga
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
finansministeriet
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om betalning av statens andel av de förmåner som betalas ur folkpensionsfonden
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
regeringssekreterare
Hanna
Tossavainen
social- och hälsovårdsministeriet
kl. 09.40
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
Folkpensionsanstalten
bilaga
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
finansministeriet
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 09.45
omsorgsdirektör
Juha
Metso
Esbo stad
bilaga
expert
Esa
Yritys
Uleåborgs stad
bilaga
samkommunsdirektör
Marjukka
Manninen
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
direktör
Elisa
Roimaa
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
omsorgsdirektör
Leena
Karjalainen
Torneå stad
bilaga
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte torsdagen den 22.10.2020 kl 10.00; E 452. 
Senast publicerat 2020-10-20 15:22:43

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 43/2020

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckorna 43—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.