Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
ShUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
ShUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
ShUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen
ShUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet
ShUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
ShUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd till personer som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön

 Senaste utlåtanden

ShUU 3/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
ShUU 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
ShUU 1/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
34
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Tisdag 9.6.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
bilaga
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
bilaga
Folkpensionsanstalten
bilaga
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
bilaga
SOSTE Finlands social och hälsa rf
bilaga
Lääketeollisuus ry
bilaga
Rinnakkaislääketeollisuus ry
bilaga
Parallellimportörer av Läkemedel i Finland rf
bilaga
Finlands Läkarförbund rf
bilaga
Helsingfors universitetsapotek
bilaga
HUS Apoteket
bilaga
Orion Abp
bilaga
Oriola Abp
bilaga
Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet för utlåtande. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 10.9.2020 kl 9.30. 
Senast publicerat 2020-06-05 11:30:32

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 23/2020

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckan 23/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Anu Vehviläinenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/508.aspxAnu VehviläinenCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Mia Laihohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1379.aspxMia LaihoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Pekka Aittakumpuhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1452.aspxPekka AittakumpuCenterns riksdagsgrupp
Kim Berghttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1443.aspxKim BergSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Anna-Kaisa Ikonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1421.aspxAnna-Kaisa IkonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Kaisa Juusohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1455.aspxKaisa JuusoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Arja Juvonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1129.aspxArja JuvonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Noora Koponenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1404.aspxNoora KoponenGröna riksdagsgruppen
Merja Kyllönenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/963.aspxMerja KyllönenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Aki Lindénhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1408.aspxAki LindénSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna-Leena Mattilahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1382.aspxHanna-Leena MattilaCenterns riksdagsgrupp
Ilmari Nurminenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1302.aspxIlmari NurminenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Veronica Rehn-Kivihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1374.aspxVeronica Rehn-KiviSvenska riksdagsgruppen
Minna Reijonenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1435.aspxMinna ReijonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Juhana Vartiainenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Heidi Viljanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1414.aspxHeidi ViljanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sofia Virtahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1411.aspxSofia VirtaGröna riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Bella Forsgrénhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1445.aspxBella ForsgrénGröna riksdagsgruppen
Petri Honkonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Petri Huruhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1467.aspxPetri HuruSannfinländarnas riksdagsgrupp
Katja Hänninenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1276.aspxKatja HänninenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Pia Kaumahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1135.aspxPia KaumaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Anneli Kiljunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/791.aspxAnneli KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Kinnunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1453.aspxMikko KinnunenCenterns riksdagsgrupp
Mai Kivelähttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1384.aspxMai KiveläVänsterförbundets riksdagsgrupp
Jari Koskelahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1413.aspxJari KoskelaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jouni Kotiahohttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1448.aspxJouni KotiahoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Terhi Koulumieshttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1389.aspxTerhi KoulumiesSamlingspartiets riksdagsgrupp
Antti Kurvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1341.aspxAntti KurvinenCenterns riksdagsgrupp
Mikko Ollikainenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1441.aspxMikko OllikainenSvenska riksdagsgruppen
Piritta Rantanenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1447.aspxPiritta RantanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Päivi Räsänenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Sari Sarkomaahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/612.aspxSari SarkomaaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mirka Soinikoskihttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1416.aspxMirka SoinikoskiGröna riksdagsgruppen
Paula Werninghttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1429.aspxPaula WerningSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Harri Sintonen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2051, 050 384 3996

Sanna Pekkarinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2067, 050 513 1561

Tiina Honkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2048

Hanna Lintumäki, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2603

 Kontaktinformation

​Social- och hälsovårdsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
stv(at)riksdagen.fi