Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 51/2022 rd

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Riksdagsdokument
EkUB 50/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lagstiftning om retroaktiv elpriskompensation samt om förlängning av betalningstiderna för elenergiräkningar

Riksdagsdokument
EkUB 49/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av elmarknadslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 46/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
EkUB 47/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
EkUB 48/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

Riksdagsdokument
EkUB 45/2022 rd

Berättelsen proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 73/2022 rd

Klimatårsberättelse 2022

Riksdagsdokument
EkUU 72/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

Riksdagsdokument
EkUU 71/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EkUD 157/2022 rd

Torsdag 23.2.2023 kl. 12.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 8/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 8/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.