Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

talousL.jpg

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
EkUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
EkUB 2/2019 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018

 Senaste utlåtanden

EkUU 9/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
EkUU 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
EkUU 5/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
8
2020 rd
Ekonomiutskottet
Tisdag 25.2.2020 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Finansiering av ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet genom fördrag
Statsrådets E-utredning
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Förberedande debatt förs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
finansministeriet
direktör för juridiska ärenden
Karoliina
Kiuru
Keva
bilaga
bevakningschef
Matti
Juntunen
Finansinspektionen
STTK rf
ledande arbetsmarknadsjurist
Jouko
Hämäläinen
KT Kommunarbetsgivarna
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
Finlands Revisorer rf
JD, docent, arbetslivsprofessor
Timo
Viherkenttä
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Finlands näringsliv rf
bilaga
Konkurrens- och konsumentverket
bilaga
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
Pensionsskyddscentralen
Finanssiala ry
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 27.2.2020 kl. 12.00. 
Senast publicerat 2020-02-21 13:34:46

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 9—26/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi