Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
ReUB 5/2020 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019

Riksdagsdokument
ReUB 3/2020 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

Riksdagsdokument
ReUB 4/2020 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ReUU 1/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

Riksdagsdokument
ReUU 15/2018 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av EMU

Riksdagsdokument
ReUU 14/2018 rd

Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ReUD
18
2020 rd
Revisionsutskottet
Onsdag 4.11.2020 kl. 11.30
Inofficiellt distansmötet
1
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
ordförande
Timo V.
Korhonen
Riksdagens revisorer
riksdagens förvaltningsdirektör
Pertti
Rauhio
Riksdagens kansli
revisionschef
Erkki
Kurikka
Riksdagens kansli
kl. 11.45
2
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
ordförande
Timo V.
Korhonen
Riksdagens revisorer
Statens revisionsverk
kl. 12.00
3
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
ordförande
Timo V.
Korhonen
Riksdagens revisorer
direktör
Mika
Aaltola
Utrikespolitiska institutet
kl. 12.15
förvaltningsdirektör
Samu
Paukkunen
Utrikespolitiska institutet
kl. 12.15
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmötet torsdag 5.11.2020 kl. 12.30. 
Senast publicerat 2020-10-28 11:31:10

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 43/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 41—45/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.