​​​​

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
ReUB 6/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
ReUB 5/2020 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019

Riksdagsdokument
ReUB 3/2020 rd

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ReUU 1/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

Riksdagsdokument
ReUU 15/2018 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av EMU

Riksdagsdokument
ReUU 14/2018 rd

Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ReUD
1
2021 rd
Revisionsutskottet
Torsdag 4.2.2021 kl. 12.30
Inofficiellt distansmötet
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmötet tisdag 9.2.2021 kl. 12.30. 
Senast publicerat 2021-01-15 12:16:11

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 52/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Revisionsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 52/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.