Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

ReUB 5/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
ReUB 4/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
ReUB 2/2019 rd
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

 Senaste utlåtanden

ReUU 15/2018 rd
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU
ReUU 14/2018 rd
Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt
ReUU 13/2018 rd
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2017 och Europeiska stabiliseringsfacilitetens (ESFS) bokslut för 2017, ledningens rapport och revisorns rapport

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ReUD
8
2020 rd
Revisionsutskottet
Tisdag 25.2.2020 kl. 12.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
direktionens rådgivare
Lauri
Kajanoja
Finlands Bank
bilaga
professor (emeritus)
Heikki
Niskakangas
4
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
Nokian kaupunki
kl. 12.45
Iin kunta
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 26.2.2020 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2020-02-21 10:45:29

 Veckoplan

Revisionsutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Revisionsutskottet
Mötesplan för veckorna 6—24/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Nora Grönholm, utskottsråd
utskottets sekreterare
p. 09 432 3303, 050 594 2423

Heidi Silvennoinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 3310, 050 5920267

Arto Mäkelä, revisionsråd
09 432 3314, 050 594 2421

Tallamaria Maunu, forskare
p. 09 432 3313, 050 530 3131

Ulla Taari, utskottskanslisekreterare
09 432 2094

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

Revisionsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2094
trv(at)riksdagen.fi