Revisionsutskottet

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet behandlar berättelser som ska lämnas till riksdagen, som statens bokslutsberättelse, Statens revisionsverks berättelse om sin verksamhet och berättelser från riksdagens revisorer samt bereder ärenden om övervakning av statsfinanserna. Revisionsutskottet har rätt att på eget initiativ ta upp frågor inom sitt ansvarsområde till behandling och lämna betänkande om dem till plenum.

 Senaste betänkanden

ReUB 3/2020 rd
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019
ReUB 4/2020 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019
ReUB 1/2020 rd
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

 Senaste utlåtanden

ReUU 1/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
ReUU 15/2018 rd
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU
ReUU 14/2018 rd
Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands EU-ordförandeskap; lägesöversikt

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ReUD
16
2020 rd
Revisionsutskottet
Tisdag 19.5.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
Utskottets eget ärende
EÄ 35/2020 rd
Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 22.5.2020. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Utskottet beslutar enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
4
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
Statsrådets redogörelse
Ärendet har lämnats till revisionsutskottet för eventuellt utlåtande till finansutskottet. Tidsfrist: 12.5.2020. 
Det beslutas att inga åtgärder vidtas med anledning av ärende SRR 1/2020 rd. 
5
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019
Berättelse
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Utskottet beslutar enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
6
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019
Berättelse
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Utskottet beslutar enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 
7
Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 5/2020 vp - E 6/2020 vp har lämnats till revisionsutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
8
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till revisionsutskottet för kännedom. 
Antecknas för kännedom. 
9
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
EÄ 48/2019 rd
Dokumentet antecknas ha inkommit. 
Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 
10
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuus ja palveluiden vaikuttavuus
Utskottets eget ärende
11
E-publikationerna som ha inkommit till utskottet
Dokumentena antecknas ha inkommit. 
12
Övriga ärenden
13
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-05-18 14:01:41

 Veckoplan

Revisionsutskottet
Veckoplan för veckan 27-35/2020

 Mötesplan

Revisionsutskottet
Mötesplan för veckorna 27—35/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoGröna riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Katja Hänninenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1276.aspxKatja HänninenVänsterförbundets riksdagsgrupp
Marko Kilpihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1432.aspxMarko KilpiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pauli Kiuruhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1137.aspxPauli KiuruSamlingspartiets riksdagsgrupp
Esko Kivirantahttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/779.aspxEsko KivirantaCenterns riksdagsgrupp
Veijo Niemihttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1418.aspxVeijo NiemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Johanna Ojala-Niemelähttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Päivi Räsänenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Sebastian Tynkkynenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1451.aspxSebastian TynkkynenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Pia Viitanenhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/511.aspxPia ViitanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Jukka Gustafssonhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Arja Juvonenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1129.aspxArja JuvonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Heli Järvinenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/930.aspxHeli JärvinenGröna riksdagsgruppen
Kimmo Kiljunenhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/464.aspxKimmo KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna-Leena Mattilahttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1382.aspxHanna-Leena MattilaCenterns riksdagsgrupp
Ruut Sjöblomhttps://www.riksdagen.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1395.aspxRuut SjöblomSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Nora Grönholm, utskottsråd
utskottets sekreterare
p. 09 432 3303, 050 594 2423

Heidi Silvennoinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 3310, 050 5920267

Arto Mäkelä, revisionsråd
09 432 3314, 050 594 2421

Tallamaria Maunu, forskare
p. 09 432 3313, 050 530 3131

Ulla Taari, utskottskanslisekreterare
09 432 2094

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

Revisionsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2094
trv(at)riksdagen.fi