Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar faktorer som påverkar den framtida utvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar vanligen inte lagförslag.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FrUB 1/2018 rd

Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

Riksdagsdokument
FrUB 2/2017 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet

Riksdagsdokument
FrUB 1/2017 rd

Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FrUU 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
FrUU 4/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
FrUU 3/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FrUD
17
2020 rd
Framtidsutskottet
Onsdag 25.11.2020 kl. 09.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
utrikesministeriet
4
Framtidsutskottens världskongress
Utskottets eget ärende
EÄ 79/2019 rd
Utskottet hör: 
enhetschef
Sini
Paukkunen
utrikesministeriet
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen 2.12.2020 kl. 10.00 - 12.00. 
Senast publicerat 2020-11-20 12:23:35

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 48/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 48—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.