Framtidsutskottet

Framtidsutskottet behandlar faktorer som påverkar den framtida utvecklingen, framtidsforskningen och effekterna av den tekniska utvecklingen. Utskottet behandlar vanligen inte lagförslag.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FrUB 1/2022 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers Finland

Riksdagsdokument
FrUB 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
FrUB 1/2018 rd

Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FrUU 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
FrUU 4/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

Riksdagsdokument
FrUU 3/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FrUD 53/2022 rd

Onsdag 1.3.2023 kl. 9.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 9/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Framtidsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 9/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.