Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
AjUU 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Riksdagsdokument
AjUU 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
AjUU 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
AjUB 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen

Riksdagsdokument
AjUB 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vissa lagar som har samband med den och förslag till lag om upphävande av lagen om sociala företag

Riksdagsdokument
AjUB 24/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap 1 § i arbetsavtalslagen och 13 kap 15 § i lagen om sjöarbetsavtal

Riksdagsdokument
AjUB 23/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Riksdagsdokument
AjUB 21/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Riksdagsdokument
AjUB 22/2022 rd

Statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken

Riksdagsdokument
AjUB 19/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som främjar sysselsättningen

 Nästa möte

Riksdagsdokument
AjUD 125/2022 rd

Fredag 17.2.2023 kl. 11.00

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 8—15/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.