Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

AjUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen
AjUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden
AjUB 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg

 Senaste utlåtanden

AjUU 5/2019 rd
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
AjUU 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
AjUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
5
2020 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Tisdag 25.2.2020 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Förordnandet till utskottets biträdande sekreterare
Antecknas som inkommet biträdande generalsekreterarens begäran om utlåtande. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Ville
Korhonen
statsrådets kansli
regeringsråd
Liisa
Heinonen
arbets- och näringsministeriet
social- och hälsovårdsministeriet
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 26.2.2020 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2020-02-20 11:55:36

 Veckoplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Mötesplan för veckorna 8—24/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marjaana Kinnunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2295, 050 357 7195

Katri Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2124

Sari Urjansson, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7234

 Kontaktinformation

​Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2096
tyv(at)riksdagen.fi