Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
UtUB 8/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Riksdagsdokument
UtUB 5/2021 rd

Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020

Riksdagsdokument
UtUB 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UtUU 11/2021 rd

Statsrådets utredning: Finlands deltagande i EU:s utbildningsinsats för militär krishantering i Moçambique

Riksdagsdokument
UtUU 9/2021 rd

Statsrådets försvarsredogörelse

Riksdagsdokument
UtUU 10/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

 Nästa möte

Riksdagsdokument
UtUD 74/2021 rd

Torsdag 20.1.2022 kl. 12.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 3/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—14/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.