Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
UtUB 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsdokument
UtUB 5/2020 rd

Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019

Riksdagsdokument
UtUB 4/2020 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa: Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UtUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
UtUU 5/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
UtUU 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

 Nästa möte

Riksdagsdokument
UtUD 12/2021 rd

Tisdag 9.3.2021 kl. 12.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 10/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 10—12/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.