Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
UtUB 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar

Riksdagsdokument
UtUB 10/2022 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2021

Riksdagsdokument
UtUB 9/2022 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa – Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2021

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UtUU 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
UtUU 3/2022 rd

Statsrådets utredning: Ökat finländskt deltagande i Natos KFOR-insats i Kosovo

Riksdagsdokument
UtUU 2/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

 Nästa möte

Riksdagsdokument
UtUD 93/2022 rd

Onsdag 7.12.2022 kl. 11.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—51/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.