Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
UtUB 3/2020 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019

Riksdagsdokument
UtUB 2/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020

Riksdagsdokument
UtUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UtUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
UtUU 5/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
UtUU 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
53
2020 rd
Utrikesutskottet
Tisdag 24.11.2020 kl. 12.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2020: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
enhetschef
Markku
Lampinen
utrikesministeriet
ambassadråd
Keijo
Karjalainen
utrikesministeriet
4
Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik
Statsrådets E-utredning
Förberedande debatt förs. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på onsdagen 25.11.2020 kl 11.00 
Senast publicerat 2020-11-23 13:22:07

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 48/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 47—51/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.