Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
UtUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Riksdagsdokument
UtUB 15/2022 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i Europeiska unionens uppdrag för militärt bistånd till Ukraina (EUMAM Ukraine); deltagande i utbildnings- och rådgivningsuppgifter i Polen

Riksdagsdokument
UtUB 14/2022 rd

Statsrådets redogörelse om nordiska gränshinder

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
UtUU 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
UtUU 3/2022 rd

Statsrådets utredning: Ökat finländskt deltagande i Natos KFOR-insats i Kosovo

Riksdagsdokument
UtUU 2/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

 Nästa möte

Riksdagsdokument
UtUD 119/2022 rd

Onsdag 1.3.2023 kl. 11.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 9/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Utrikesutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 9/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.