SelontekoL.png

​​Riksdagsbehandlingen av statsrådets aktuella redogörelser

Rysslands invasion av Ukraina har inneburit en grundläggande förändring i Finlands och Europas säkerhetsmiljö och omvärld.

Riksdagen har under våren behandlat två statsrådets redogörelser med anknytning till det förändrade säkerhetsläget. Riksdagsbehandlingen av redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön (SRR 1/2022) började med remissdebatt den 20 april. Den andra redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen (SRR 3/2022) var i remissdebatt den 16 maj. 

Båda redogörelserna remitterades för vidare behandling till utrikesutskottet, som finansutskottet, förvaltningsutskottet, lagutskottet, kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, ekonomiutskottet, framtidsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Riksdagens talmanskonferens för behandlingstiden en parlamentarisk koordineringsgrupp med uppgift att säkerställa informationsgången mellan olika aktörer under den tid som riksdagen behandlar redogörelsen.

Utrikesutskottet  betänkande (UtUB 5/2022) om båda redogörelserna blev klart den 17 maj. Samma dag beslutade riksdagen med rösterna 188–8 ​enligt utskottets betänkande att riksdagen omfattar statsrådets ståndpunkt att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (North Atlantic Treaty Organisation, Nato). Dessutom förutsätter riksdagen att den får aktuell information om hur behandlingen av medlemskapsansökan framskrider.

​​ ​Uppdaterad 17.5​.2022​