Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen

Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller riksdagen, republikens president, statsrådet samt utrikesministeriets, justitieministeriets, inrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
FsDD
6
2020 rd
Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
Torsdag 26.11.2020 kl. 13.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt fortsätter. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-11-19 15:50:07