Kommun- och hälsovårdsdelegationen

Kommun- och hälsovårdsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och frågor i anknytning till kommunekonomin när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KhDD
3
2020 rd
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Tisdag 22.9.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens årsberättelse 2019
Berättelse
 
Beslut fattas om uttalanden. 
4
Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
budgetråd
Tero
Tyni
finansministeriet
finansråd
Arto
Salmela
finansministeriet
regeringsråd
Ismo
Tuominen
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Kirsi
Päivänsalo
social- och hälsovårdsministeriet
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på torsdag 24.9.2020 kl. 9.30. 
Senast publicerat 2020-09-18 10:55:59