Kommun- och hälsovårdsdelegationen

Kommun- och hälsovårdsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och frågor i anknytning till kommunekonomin när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KhDD
5
2020 rd
Kommun- och hälsovårdsdelegationen
Tisdag 24.11.2020 kl. 9.30
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
Patientföreningarna för sällsynta sjukdomar och skador HARSO ry
bilaga
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på torsdag 26.11.2020 kl. 9.30 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-11-23 15:43:38