Trafikdelegationen

Trafikdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
TrDD
1
2020 rd
Trafikdelegationen
Tisdag 16.6.2020 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
enhetschef
Miikka
Rainiala
kommunikationsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Jyrki
Tanskanen
kommunikationsministeriet
4
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
enhetschef
Sanna
Ruuskanen
kommunikationsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Jyrki
Tanskanen
kommunikationsministeriet
enhetschef, kommunikationsråd
Sini
Wirén
kommunikationsministeriet
konsultativ tjänsteman
Kaisa
Kuukasjärvi
kommunikationsministeriet
branschdirektör
Mirja
Noukka
Trafikledsverket
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-06-15 13:40:32