Trafikdelegationen

Trafikdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EDK-2021-AK-355030

Tisdag 9.3.2021 kl. 11.00