Trafikdelegationen

Trafikdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
TrDD
4
2020 rd
Trafikdelegationen
Tisdag 24.11.2020 kl. 11.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på torsdag 26.11.2020 kl. 11.00 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-11-23 11:23:17