Bostads- och miljödelegationen

Bostads- och miljödelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller miljöministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
BmDD
4
2020 rd
Bostads- och miljödelegationen
Onsdag 18.11.2020 kl. 11.45
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Forststyrelsen
bilaga
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-11-17 17:16:30