Bostads- och miljödelegationen

Bostads- och miljödelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller miljöministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
BmDD
3
2020 rd
Bostads- och miljödelegationen
Fredag 9.10.2020 kl. 10.15
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Regeringens proposition
EDK-2020-001609
Förhandsbehandling 
 
Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på onsdag 14.10.2020 kl. 11.45 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-09-16 13:53:03