Jordbruksdelegationen

Jordbruksdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
JbDD
9
2020 rd
Jordbruksdelegationen
Onsdag 25.11.2020 kl. 10.30
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
Finlands Byar rf
bilaga
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-11-17 10:10:30