Kultur- och vetenskapsdelegationen

Kultur- och vetenskapsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller undervisningsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KvDD
4
2020 rd
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Onsdag 25.11.2020 kl. 9.30
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Helsingfors stad
bilaga
Villmanstrands stad
bilaga
Hangö stad
bilaga
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
bilaga
Utbildningsstyrelsen
bilaga
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
Naturhistoriska centralmuseet
bilaga
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är på fredag 27.11.2020 kl. 9.00 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-11-24 19:52:15