Kultur- och vetenskapsdelegationen

Kultur- och vetenskapsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller undervisningsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
KvDD
1
2020 rd
Kultur- och vetenskapsdelegationen
Onsdag 17.6.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
ekonomichef
Pasi
Rentola
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
överdirektör
Eeva-Riitta
Pirhonen
undervisnings- och kulturministeriet
överdirektör
Mika
Tammilehto
undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd
Jorma
Karhu
undervisnings- och kulturministeriet
överdirektör
Riitta
Kaivosoja
undervisnings- och kulturministeriet
överdirektör
Esko
Ranto
undervisnings- och kulturministeriet
Delegationen har tillställts de skrifliga yttrandena: 
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
Finlands studentkårers förbund FSF rf
bilaga
Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
bilaga
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
bilaga
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
bilaga
Delegationen har tillställts ett skrifligt yttrande: 
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Delegationens utkast till betänkande presenterades. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-06-15 13:57:23