Kultur- och vetenskapsdelegationen

Kultur- och vetenskapsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller undervisningsministeriets förvaltningsområde.

 Nästa möte

Riksdagsdokument
KvDD 10/2021 rd

Onsdag 27.10.2021 kl. 9.30