Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
AnDD
3
2020 rd
Arbets- och näringsdelegationen
Onsdag 4.11.2020 kl. 8.30
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Delegationen har hört: 
arbets- och näringsministeriet
Energimyndigheten
Business Finland Oy
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är fredagen 6.11.2020 kl. 8.30. 
Senast publicerat 2020-10-22 11:19:28