Arbets- och näringsdelegationen

Arbets- och näringsdelegationen behandlar budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning till statens budgetekonomi när det gäller arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
AnDD
4
2020 rd
Arbets- och näringsdelegationen
Nästa sammanträde
Delegationens nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-12-18 11:58:18