Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skattedelegationen

Skattedelegationen

Skattedelegationen behandlar frågor om skattelagstiftning och statens upplåning samt budgetpropositioner, tilläggsbudgetpropositioner och övriga frågor i anknytning tillstatens budgetekonomi när det gäller finansministeriets förvaltningsområde.

 Föredragningslista

Loading...
Föredragningslista
SkDD
3
2020 rd
Skattedelegationen
Fredag 21.2.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är tisdagen 3.3.2020 kl. 10.30. 
Senast publicerat 2020-02-18 12:57:18

 Ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Adjungerade medlemmar

 

 

 Tjänstemän

Ilkka Lahti, utskottsråd
09 432 2070, 050 326 2790

Sara Kuitunen, utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050