Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
MiUB 11/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsdokument
MiUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Riksdagsdokument
MiUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark

Riksdagsdokument
MiUB 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

Riksdagsdokument
MiUB 7/2021 rd

Regerings proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
MiUU 30/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM)

Riksdagsdokument
MiUU 31/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet)

Riksdagsdokument
MiUU 29/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av   LULUCF-förordningen och förordningen om styrningen av energiunionen

 Nästa möte

Riksdagsdokument
MiUD 1/2022 rd

Onsdag 2.2.2022 kl. 9.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—8/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.