Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
MiUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljöskadefonden och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av klimatlagen

Riksdagsdokument
MiUB 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Riksdagsdokument
MiUB 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och om ändring av 25 § och om temporär ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
MiUU 43/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Riksdagsdokument
MiUU 41/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

Riksdagsdokument
MiUU 42/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

 Nästa möte

Riksdagsdokument
MiUD 104/2022 rd

Onsdag 7.12.2022 kl. 9.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—50/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.