Medborgarinitiativ

Ett medborgarinitiativ är ett initiativ som läggs fram av minst 50 000 röstberättigade finska medborgare och som innehåller ett förslag om att en lag ska stiftas eller ett förslag om att lagberedning ska inledas samt motivering till förslaget.

 Senaste medborgarinitiativ

MI 3/2020 rd
Tillåt jakt på vitkindad gås
MI 2/2020 rd
Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster
MI 1/2020 rd
Flygskatt
MI 12/2019 rd
Inför sommartid året runt
MI 11/2019 rd
Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3
MI 10/2019 rd
Terapigaranti för snabbare tillgång till mentalvårdstjänster
MI 9/2019 rd
Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden
MI 8/2019 rd
Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas
MI 7/2019 rd
Gruvlagen Nu - Initiativ till ändring av gruvlagen
MI 6/2019 rd
Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar
MI 5/2019 rd
Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland
MI 4/2019 rd
Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna
MI 3/2019 rd
Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika
MI 2/2019 rd
Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018
MI 1/2019 rd
Förbjud könsstympning av flickor
MI 6/2018 rd
Avskaffning av arvs- och gåvoskatten
MI 5/2018 rd
Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla
MI 4/2018 rd
Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.
MI 3/2018 rd
Upphäv RP 124/2017 rd
MI 2/2018 rd
Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
MI 1/2018 rd
Avskaffa riksdagsledamöternas anpassningspension
MI 4/2017 rd
Slopa omställningen till sommartid
MI 3/2017 rd
Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras
MI 2/2017 rd
Motion om eutanasi för en god död
MI 1/2017 rd
Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats
MI 4/2016 rd
Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex
MI 3/2016 rd
Moderskapslag
MI 2/2016 rd
Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen
MI 1/2016 rd
Medborgarinitiativ om att ordna en folkomröstning om Finlands medlemskap i euroområdet
MI 5/2015 rd
Lagfäst förbud mot nollavtal
MI 4/2015 rd
Utvisning av utlänningar som har begått brott
MI 3/2015 rd
Medborgarinitiativ om skärpning av straffskalan för sexualbrott mot barn
MI 2/2015 rd
Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv
MI 1/2015 rd
Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar