​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 775/2021 rd

Skriftligt spörsmål om covid-19 som en allmänfarlig smittsam sjukdom

Riksdagsärende
SS 774/2021 rd

Skriftligt spörsmål om handräckning av polisen till hälso- och sjukvården

Riksdagsärende
SS 773/2021 rd

Skriftligt spörsmål om ett nytt nationellt program för att bekämpa fetma

Riksdagsärende
SS 772/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att ordna brandmansutbildning i fler regioner

Riksdagsärende
SS 771/2021 rd

Skriftligt spörsmål om havsöringsbeståndets framtid och ministeriets bedömning av konsekvenser

Riksdagsärende
SS 770/2021 rd

Skriftligt spörsmål om oklarheter i fråga om tolkningen av vårdarnas skyldighet att vaccinera sig mot covid-19

Riksdagsärende
SS 769/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att undersöka coronavaccinsatser i Finland

Riksdagsärende
SS 768/2021 rd

Skriftligt spörsmål om konsulära tjänster vid Finlands ambassad i Teheran

Riksdagsärende
SS 767/2021 rd

Skriftligt spörsmål om Finlands ståndpunkt och åtgärder i fråga om EU-kommissionens förslag till direktiv om byggnaders energiprestanda

Riksdagsärende
SS 766/2021 rd

Skriftligt spörsmål om coronastöd till företagare nu när restriktionerna fortsätter

Riksdagsärende
SS 765/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att ersätta förluster till följd av coronarestriktioner i finländska företags verksamhet och i evenemangsbranschen

Riksdagsärende
SS 764/2021 rd

Skriftligt spörsmål om ledningen av välfärdsområdena

Riksdagsärende
SS 763/2021 rd

Skriftligt spörsmål om uppskov med företagens bokslut och skattedeklarationer samt om dagpenningen vid smittsam sjukdom under coronaepidemin

Riksdagsärende
SS 762/2021 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens planer på att stödja företagare och företagande under coronapandemin

Riksdagsärende
SS 761/2021 rd

Skriftligt spörsmål om avverkning av naturskogar i Klemetskog i Tusby

Riksdagsärende
SS 760/2021 rd

Skriftligt spörsmål om realistiskt och hållbart genomförande av vårdgarantin

Riksdagsärende
SS 759/2021 rd

Skriftligt spörsmål om risken att utgiftsramen för statsfinanserna överskrids

Riksdagsärende
SS 758/2021 rd

Skriftligt spörsmål om finansieringsbehovet i fråga om IKT-investeringar i Västra Nylands välfärdsområde

Riksdagsärende
SS 757/2021 rd

Skriftligt spörsmål om finansieringsunderskottet och bristen på räddningsmän inom räddningsväsendet

Riksdagsärende
SS 756/2021 rd

Skriftligt spörsmål om övervakningen av jämlikheten i fråga om coronavaccineringar

Riksdagsärende
SS 755/2021 rd

Skriftligt spörsmål om förverkligandet av vårdardimensioneringen

Riksdagsärende
SS 754/2021 rd

Skriftligt spörsmål om finansieringen av ett finskt coronavaccin

Riksdagsärende
SS 753/2021 rd

Skriftligt spörsmål om Tullens skyldighet att iaktta lagstadgade behandlingstider

Riksdagsärende
SS 752/2021 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens rekommendation om att begränsa barns och ungas inomhusidrott, om rekommendationens nödvändighet och proportionalitet samt om att främja motion bland barn och unga

Riksdagsärende
SS 751/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tidtabellen och innehållet för beredningen av en hälsoskatt samt om att stoppa trenden med ökad fetma hos befolkningen som är skadlig för folkhälsan

Riksdagsärende
SS 750/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja hushållen när elpriset har stigit till en rekordhög nivå

Riksdagsärende
SS 749/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att etablera procentprincipen för kultur och konst i de nya välfärdsområdena

Riksdagsärende
SS 748/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att inkludera doula-tjänsterna i familjetjänsterna

Riksdagsärende
SS 747/2021 rd

Skriftligt spörsmål om offentligheten av uppgifter om statens skogar

Riksdagsärende
SS 746/2021 rd

Skriftligt spörsmål om hur coronarestriktionerna inom motion och idrott påverkar barn, folkhälsan och företagare inom idrottsbranschen

Riksdagsärende
SS 745/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att uppdatera coronastrategin

Riksdagsärende
SS 744/2021 rd

Skriftligt spörsmål om förutsägbarheten i fråga om restriktionerna inom turism- och restaurangbranschen i samband med covid-19-epidemin, exitstrategin och ersättningarna

Riksdagsärende
SS 743/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att bevara serviceställena för tillstånds- och examenstjänsterna för körkort och om att trygga lika möjligheter att avlägga körprov för unga

Riksdagsärende
SS 742/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tillämpningen av lagen om bekämpning av skogsskador

Riksdagsärende
SS 741/2021 rd

Skriftligt spörsmål om finansieringsmodellen för räddningsväsendets uppgifter

Riksdagsärende
SS 740/2021 rd

Skriftligt spörsmål om universitetssjukhusens ställning och finansiering i samband med social- och hälsovårdsreformen

Riksdagsärende
SS 739/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att införa yrkesdiesel för inhemsk yrkestrafik

Riksdagsärende
SS 738/2021 rd

Skriftligt spörsmål om dagpenningen för beväringar och reservister

Riksdagsärende
SS 737/2021 rd

Skriftligt spörsmål om de permitterades utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsärende
SS 736/2021 rd

Skriftligt spörsmål om ökad transparens i lagstiftningsprocessen i syfte att förbättra medborgarnas delaktighet och inflytande

Riksdagsärende
SS 735/2021 rd

Skriftligt spörsmål om korrigering av fiskelagen i fråga om strömfallslägenheters fiskerätt

Riksdagsärende
SS 734/2021 rd

Skriftligt spörsmål om nedskärningen av medlen till räddningsväsendet

Riksdagsärende
SS 733/2021 rd

Skriftligt spörsmål om coronaersättningarna till evenemangs- och kultursektorn

Riksdagsärende
SS 732/2021 rd

Skriftligt spörsmål om hanteringen av coronaepidemin och om förtydligande av de samlade restriktionsåtgärderna

Riksdagsärende
SS 731/2021 rd

Skriftligt spörsmål om placering av en kraftledning och expropriation av markområden vid Torne älv

Riksdagsärende
SS 730/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att använda uppdaterade registerdata som beslutsstöd

Riksdagsärende
SS 729/2021 rd

Skriftligt spörsmål om vilken effekt den nya lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt har för rättspraxis

Riksdagsärende
SS 728/2021 rd

Skriftligt spörsmål om genomförandet av den utvecklingsstrategi för fritidsfisket som skrivits in i regeringsprogrammet

Riksdagsärende
SS 727/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att minska byråkratin efter döden

Riksdagsärende
SS 726/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att genomföra målen i medborgarinitiativet om terapigaranti