​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 1036/2020 rd

Skriftligt spörsmål om statusen för närståendevårdarnas arbete

Riksdagsärende
SS 1035/2020 rd

Skriftligt spörsmål om sambandet mellan statens och städernas mål för koldioxidneutralitet

Riksdagsärende
SS 1034/2020 rd

Skriftligt spörsmål om ägarstyrning av Posti

Riksdagsärende
SS 1033/2020 rd

Skriftligt spörsmål om arbetspraktik för de studerande i vårdbranschen

Riksdagsärende
SS 1032/2020 rd

Skriftligt spörsmål om placering av minderåriga fångar

Riksdagsärende
SS 1031/2020 rd

Skriftligt spörsmål om polisens rätt till socialmyndigheternas klientuppgifter för att göra en hotbedömning

Riksdagsärende
SS 1030/2020 rd

Skriftligt spörsmål om utmattning bland högskolestuderande i coronavardagen

Riksdagsärende
SS 1029/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga försörjningsberedskapen och leveranssäkerheten i fråga om inhemska uppvärmningsbränslen samt om Vapos roll i att uppnå dessa mål

Riksdagsärende
SS 1028/2020 rd

Skriftligt spörsmål om hälsosäkerheten vid kommunalvalet under coronaepidemin

Riksdagsärende
SS 1027/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att ersätta coronavaccineringarna via sjukförsäkringen och att vaccinera yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och företagare inom branschen samt yrkesutbildade personer inom mun- och tandvården på lika grunder

Riksdagsärende
SS 1026/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att främja användningen av coronahundar

Riksdagsärende
SS 1025/2020 rd

Skriftligt spörsmål om Helsingfors utsläpp till Östersjön

Riksdagsärende
SS 1024/2020 rd

Skriftligt spörsmål om svindlerier i anknytning till asylprocesser

Riksdagsärende
SS 1023/2020 rd

Skriftligt spörsmål om vindkraftverk och skövling av skog

Riksdagsärende
SS 1022/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja lokalt viktiga arbetsgivare och förbättra sysselsättningen på små orter

Riksdagsärende
SS 1021/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att planera en ombyggnad av riksväg 8 till fyrfilig väg på sträckan Björneborg—Raumo

Riksdagsärende
SS 1020/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga räddningsutbildningen i Nyland

Riksdagsärende
SS 1019/2020 rd

Skriftligt spörsmål om passagerarflyg mellan Åbo och Skopje

Riksdagsärende
SS 1018/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att se till att hemvården fungerar

Riksdagsärende
SS 1017/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att ordna trygga möten för personer i institutionsvården och sjukhusen under coronavirusepidemin

Riksdagsärende
SS 1016/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra systemet för konsumentskydd

Riksdagsärende
SS 1015/2020 rd

Skriftligt spörsmål om jämställdhet vid utnämnandet av THL:s arbetsgrupp för utarbetande av utredningar om barns förhållanden enligt lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Riksdagsärende
SS 1014/2020 rd

Skriftligt spörsmål om tillgången till banktjänster och om deras användbarhet

Riksdagsärende
SS 1013/2020 rd

Skriftligt spörsmål om den maximala utbetalningstiden för arbetslöshetsdagpenning

Riksdagsärende
SS 1012/2020 rd

Skriftligt spörsmål om vaccinationsprogrammet mot covid-19

Riksdagsärende
SS 1011/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att utveckla lagstiftningen om terroristbrott

Riksdagsärende
SS 1010/2020 rd

Skriftligt spörsmål om utredning av terroristbrott

Riksdagsärende
SS 1009/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja finsk coronavaccinforskning och att inleda egen vaccinproduktion

Riksdagsärende
SS 1008/2020 rd

Skriftligt spörsmål om de miljöolägenheter som koltågen orsakar och den kraftiga ökningen av transittrafiken av stenkol

Riksdagsärende
SS 1007/2020 rd

Skriftligt spörsmål om coronavaccinationer

Riksdagsärende
SS 1006/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra dataöverföringen inom hälso- och sjukvården

Riksdagsärende
SS 1005/2020 rd

Skriftligt spörsmål om hur återkallandet av Europadomstolens ogrundade dom framskrider

Riksdagsärende
SS 1004/2020 rd

Skriftligt spörsmål om kostnaderna för elbilism på olika håll i Finland

Riksdagsärende
SS 1003/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att jämställa närståendevårdare med kommunala arbetstagare i fråga om företagshälsovård och arbetshandledning

Riksdagsärende
SS 1002/2020 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens beredskap att repatriera finländare från utlandet

Riksdagsärende
SS 1001/2020 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens coronastrategi

Riksdagsärende
SS 1000/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att rikta skatterna på virkesförsäljningen till den kommun där skogen finns

Riksdagsärende
SS 999/2020 rd

Skriftligt spörsmål om de äldres möjligheter att bo hemma i glesbygdsområden

Riksdagsärende
SS 998/2020 rd

Skriftligt spörsmål om tidtabellen för reformen av läroplikten och om att experternas rekommendationer inte har beaktats

Riksdagsärende
SS 997/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att slopa yrkeshögskolornas praktikantavgifter inom social- och hälsovården

Riksdagsärende
SS 996/2020 rd

Skriftligt spörsmål om våldsamma brott mot liv som begås av ungdomar

Riksdagsärende
SS 995/2020 rd

Skriftligt spörsmål om koldioxidavtrycket och kostnaderna i euro för alternativen till finsk energi- och växttorv jämte sysselsättningseffekter jämfört med att motsvarande energi- och växttorv produceras i utlandet och importeras till Finland

Riksdagsärende
SS 994/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att införa ett undantag för infrastrukturprojekt när det gäller ränteavdragsbegränsningen

Riksdagsärende
SS 993/2020 rd

Skriftligt spörsmål om Finlands agerande i fråga om EU:s upphandling av vacciner mot covid-19

Riksdagsärende
SS 992/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att befria fordon för prehospital akutsjukvård från bilskatt

Riksdagsärende
SS 991/2020 rd

Skriftligt spörsmål om internationellt samarbete vid anskaffning av coronavaccin

Riksdagsärende
SS 990/2020 rd

Skriftligt spörsmål om framtiden för funktionerna på Helsingfors-Malms flygplats

Riksdagsärende
SS 989/2020 rd

Skriftligt spörsmål om vem som ska betala kostnaderna för återbeskogning av torvmossar då torvutvinningen läggs ned

Riksdagsärende
SS 988/2020 rd

Skriftligt spörsmål om behovet att revidera barnskyddslagstiftningen

Riksdagsärende
SS 987/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att förbjuda ritualslakt i Finland