​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 217/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att få statens revisionsverk att sköta sin kärnverksamhet igen

Riksdagsärende
SS 216/2021 rd

Skriftligt spörsmål om rätt till information om brottmål som gäller en själv

Riksdagsärende
SS 215/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga Migrationsverkets resurser och att göra dess praxis smidigare

Riksdagsärende
SS 214/2021 rd

Skriftligt spörsmål om problem med självriskandelen för FPA-taxibilar

Riksdagsärende
SS 213/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att främja arbetskraftsinvandringen

Riksdagsärende
SS 212/2021 rd

Skriftligt spörsmål om behovet att använda flera skattekort för frilansare

Riksdagsärende
SS 211/2021 rd

Skriftligt spörsmål om FinEst-projektet om samarbete inom flygtrafiktjänsten

Riksdagsärende
SS 210/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att möjliggöra vaccinationer i apotek

Riksdagsärende
SS 209/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att revidera energistadgefördraget och att slopa investeringsskyddet

Riksdagsärende
SS 208/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tidtabellen för coronavaccineringar

Riksdagsärende
SS 207/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att säkerställa att fängelserna fungerar på ett hälsosäkert sätt under covid-19-pandemin

Riksdagsärende
SS 206/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att möjliggöra lönsam verksamhet för restaurangerna när de öppnar igen efter stängningen

Riksdagsärende
SS 205/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att ordna trafiktjänster till ön Ampuminmaa

Riksdagsärende
SS 204/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förhindra bedrägerisamtal och bedrägerimeddelanden genom tele- och internetoperatörernas försorg

Riksdagsärende
SS 203/2021 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens proposition med förslag till ändring av vaccinationsordningen och de medicinska motiveringarna till den

Riksdagsärende
SS 202/2021 rd

Skriftligt spörsmål om lokalenhetsstrukturen inom avbytarservicen inom jordbruket

Riksdagsärende
SS 201/2021 rd

Skriftligt spörsmål om förhandskontroll av lagberedningen

Riksdagsärende
SS 200/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga tillräcklig finansiering av räddningsväsendet i social- och hälsovårdsreformen

Riksdagsärende
SS 199/2021 rd

Skriftligt spörsmål om hälsosäkerhet och coronavaccin för personalen inom den civila krishanteringen

Riksdagsärende
SS 198/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att dela ut och ta i bruk snabbtest av corona i Finland

Riksdagsärende
SS 197/2021 rd

Skriftligt spörsmål om en evenemangsgaranti under coronavirusepidemin

Riksdagsärende
SS 196/2021 rd

Skriftligt spörsmål om antalet medarbetare för regeringen

Riksdagsärende
SS 195/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att införa en vägavgift för tung trafik

Riksdagsärende
SS 194/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga serierna, föreningarna och verksamheten inom sommarbollspel sommaren 2021

Riksdagsärende
SS 193/2021 rd

Skriftligt spörsmål om riktande av coronarestriktioner och om att en stor andel av virusfallen har konstaterats bland människor med främmande modersmål

Riksdagsärende
SS 192/2021 rd

Skriftligt spörsmål om universitetssjukvårdsdistriktens oro över social- och hälsovårdsreformen

Riksdagsärende
SS 191/2021 rd

Skriftligt spörsmål om ordnande av yrkesundervisning och återkrav av studiestöd under den rådande coronavirusepidemin

Riksdagsärende
SS 190/2021 rd

Skriftligt spörsmål om coronavaccinationer av poliser som arbetar i utryckningsuppdrag

Riksdagsärende
SS 189/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att effektivisera spårningen av coronavirusfall för att förhindra spridningen av epidemin

Riksdagsärende
SS 188/2021 rd

Skriftligt spörsmål om ungdomarnas överrepresentation i trafikolycksstatistiken

Riksdagsärende
SS 187/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att inleda beståndsvårdande jakt på varg och att trygga människors och djurs säkerhet

Riksdagsärende
SS 186/2021 rd

Skriftligt spörsmål om stöd för byggande av bredband

Riksdagsärende
SS 185/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att ändra vaccinationsordningen för att beakta yrkesgrupper som är kritiska med tanke på samhällets funktion och försörjningsberedskapen och om riskerna med regional prioritering

Riksdagsärende
SS 184/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja teaterbranschen under coronakrisen

Riksdagsärende
SS 183/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra trafiksäkerheten i Finland

Riksdagsärende
SS 182/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga möjligheterna att använda lunch- och rekreationssedlar under coronatiden

Riksdagsärende
SS 181/2021 rd

Skriftligt spörsmål om strategin för coronavirustestningen

Riksdagsärende
SS 180/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra tillgången till psykoterapeuter

Riksdagsärende
SS 179/2021 rd

Skriftligt spörsmål om avverkningar i den blivande nationalparken i Evois

Riksdagsärende
SS 178/2021 rd

Skriftligt spörsmål om statsrådets beslut om riksomfattande mål för områdesanvändningen

Riksdagsärende
SS 177/2021 rd

Skriftligt spörsmål om intressebevakningsfullmakt i Suomi.fi-nättjänsten

Riksdagsärende
SS 176/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att säkerställa att kärnkraften beaktas i EU:s kriterier för hållbar finansiering

Riksdagsärende
SS 175/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga försörjningen för familjer med personer med funktionsnedsättning under coronatiden

Riksdagsärende
SS 174/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra situationen för personer med neuropsykiatriska särdrag

Riksdagsärende
SS 173/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att genom dispens tillåta användning av artificiella ljuskällor och siktanordningar för nattskytte vid jakt på vitsvanshjort

Riksdagsärende
SS 172/2021 rd

Skriftligt spörsmål om anställningsvillkoren för de inhyrda arbetstagare vid Posti

Riksdagsärende
SS 171/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att beakta medborgarnas inkomster i bestämmelserna i lagen om vattentjänster

Riksdagsärende
SS 170/2021 rd

Skriftligt spörsmål om skattemässig behandling av flytgas i spannmålstorkningen

Riksdagsärende
SS 169/2021 rd

Skriftligt spörsmål som en följdfråga till det skriftliga spörsmålet SS 15/2021 rd om resurser vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för handläggning av dispenser inför vårflyttningen av vitkindad gås

Riksdagsärende
SS 168/2021 rd

Skriftligt spörsmål om statens ägarstyrning och företagens samhällsansvar