​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 504/2021 rd

Skriftligt spörsmål om kostnaderna för arbetskraftsinvandringen

Riksdagsärende
SS 502/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att införa en sorgledighet och stödja föräldrar som förlorat sitt barn

Riksdagsärende
SS 501/2021 rd

Skriftligt spörsmål om placeringen av en läkarhelikopter i Uttis i Kouvola

Riksdagsärende
SS 500/2021 rd

Skriftligt spörsmål om de människor som ska hjälpas från Afghanistan till Finland

Riksdagsärende
SS 499/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att främja den cirkulära ekonomin i fråga om textilier

Riksdagsärende
SS 498/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga riksdagens rätt till information i ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Riksdagsärende
SS 497/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga att det finns tillräckligt med personal inom diagnostiska hälsovårdstjänster och att möjliggöra karriärvägar för den samt om att starta vetenskaplig högskoleutbildning vid Helsingfors universitet

Riksdagsärende
SS 496/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att trygga de funktioner som ersätter luftfartsfunktionerna vid Malms flygplats

Riksdagsärende
SS 495/2021 rd

Skriftligt spörsmål om ett gemensamt företag mellan HUS och Tradeka

Riksdagsärende
SS 494/2021 rd

Skriftligt spörsmål om körkortslagstiftningen

Riksdagsärende
SS 493/2021 rd

Skriftligt spörsmål om tidtabellen för lagberedningen om vinjettavgiften

Riksdagsärende
SS 492/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra järnvägs- och landsvägsförbindelserna till och från Hangö hamn samt trafiksäkerheten på riksväg 25

Riksdagsärende
SS 491/2021 rd

Skriftligt spörsmål om lagstiftning som överbetonar självbestämmanderätten i förhållande till andra grundläggande fri- och rättigheter och som äventyrar en högklassig vård av patienten

Riksdagsärende
SS 490/2021 rd

Skriftligt spörsmål om informationen om aktiesparande

Riksdagsärende
SS 489/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att avveckla coronarestriktionerna

Riksdagsärende
SS 488/2021 rd

Skriftligt spörsmål om statsrådets ståndpunkt i fråga om att ta med kärnkraften i taxonomin för hållbar finansiering

Riksdagsärende
SS 487/2021 rd

Skriftligt spörsmål om lärarnas ork och säkerhet i arbetet

Riksdagsärende
SS 486/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förebygga våld inom äldrevården

Riksdagsärende
SS 485/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förebygga självmord och stödja utomstående efter självmordsolyckor i trafiken

Riksdagsärende
SS 484/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att utnyttja inhemsk kompetens vid omfattande IKT-projekt i samband med social- och hälsovårdsreformen

Riksdagsärende
SS 483/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att jämka tilläggsräntan på dröjsmålsräntan för privatpersoner

Riksdagsärende
SS 482/2021 rd

Skriftligt spörsmål om coronavacciner som doneras till utvecklingsländer

Riksdagsärende
SS 481/2021 rd

Skriftligt spörsmål om besök i skolor

Riksdagsärende
SS 480/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra välbefinnande i arbetet hos nödcentralsjourhavande

Riksdagsärende
SS 479/2021 rd

Skriftligt spörsmål om nedskärningar i utbildningen inom naturbruk

Riksdagsärende
SS 478/2021 rd

Skriftligt spörsmål om förutsättningarna för marknadsmässig trafik på sträckan Vittis–Raumo

Riksdagsärende
SS 477/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att satsa på statens strövområden

Riksdagsärende
SS 476/2021 rd

Skriftligt spörsmål om eventuell spridning av coronaviruset via coronavaccinerade

Riksdagsärende
SS 475/2021 rd

Skriftligt spörsmål om coronavaccinering av 12–15-åringar

Riksdagsärende
SS 474/2021 rd

Skriftligt spörsmål om diagnostisering och behandling av borrelios

Riksdagsärende
SS 473/2021 rd

Skriftligt spörsmål om fortbildningen av familje- och gruppsykoterapeuter som ett sätt att underlätta bristen på psykoterapeuter

Riksdagsärende
SS 472/2021 rd

Skriftligt spörsmål om grunderna för fördelningen av medel som hänför sig till vägnätet och underhållet av vägnätet

Riksdagsärende
SS 471/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att hedra minnet av de finländare som avrättats i ryska Karelen

Riksdagsärende
SS 470/2021 rd

Skriftligt spörsmål om uppdaterade uppgifter om medicinering

Riksdagsärende
SS 469/2021 rd

Skriftligt spörsmål om hälsosäkerhet vid import av räddade hundar

Riksdagsärende
SS 468/2021 rd

Skriftligt spörsmål om fördelningen av EU:s regionutvecklingspengar

Riksdagsärende
SS 467/2021 rd

Skriftligt spörsmål om kommunernas skyldighet att ordna skolskjutsar för elever på andra stadiet

Riksdagsärende
SS 466/2021 rd

Skriftligt spörsmål om rekrytering av filippinska sjukskötare till omsorgsassistenters uppgifter och om de etiska missförhållanden som upptäckts i samband med det samt om att göra vårdbranschen mer attraktiv i syfte att locka tillbaka de proffs som lämnat branschen

Riksdagsärende
SS 465/2021 rd

Skriftligt spörsmål om att se till att de personer som evakuerats från Afghanistan till Finland inte har kopplingar till terroristorganisationer

Riksdagsärende
SS 464/2021 rd

Skriftligt spörsmål om placeringen av Forststyrelsens huvudkontor

Riksdagsärende
SS 463/2021 rd

Skriftligt spörsmål om utlandsfinländarparlamentets förslag om att sänka priset på pass som utfärdats utomlands, förlänga passets giltighetstid och underlätta förnyandet av resedokument för utlandsfinländare samt att främja deras resande till Finland från utlandet

Riksdagsärende
SS 462/2021 rd

Skriftligt spörsmål om situationen för afghanska kvinnor

Riksdagsärende
SS 461/2021 rd

Skriftligt spörsmål om fiskbeståndet i Nuasjärvi i Kajanaland

Riksdagsärende
SS 460/2021 rd

Skriftligt spörsmål om fullständig ersättning till kommunerna för utgifter orsakade av coronaepidemin

Riksdagsärende
SS 459/2021 rd

Skriftligt spörsmål om polisens anslag

Riksdagsärende
SS 458/2021 rd

Skriftligt spörsmål om konstforskningen vid universiteten i Finland

Riksdagsärende
SS 457/2021 rd

Skriftligt spörsmål om arbetslöshet bland visstidsanställda lärare under sommaren

Riksdagsärende
SS 456/2021 rd

Skriftligt spörsmål om utnyttjande av apoteksnätet som testplatser för coronasnabbtest

Riksdagsärende
SS 455/2021 rd

Skriftligt spörsmål om informationen om coronabegränsningar och coronarekommendationer

Riksdagsärende
SS 454/2021 rd

Skriftligt spörsmål om förbud mot försäljning av energidrycker till barn i enlighet med regeringsprogrammet