Riksdagsledamöternas budgetmotioner

En riksdagsledamot som vill föreslå ändringar i budgetpropositionen kan lämna in en budgetmotion. Riksdagsledamöterna kan till exempel föreslå att något anslag ska ökas eller minskas eller att ett helt nytt anslag tas in i budgeten.

Budgetmotionerna ska lämnas in inom tio dagar från det att budgetpropositionen har kommit in till riksdagen. Tilläggsbudgetmotioner ska väckas inom fyra dagar.

 Riksdagsledamöternas senaste budgetmotioner

Riksdagsärende
BM 392/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till miljöministeriets politiska stab (-84 000 euro)

Riksdagsärende
BM 391/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till social- och hälsovårdsministeriets politiska stab (-164 000 euro)

Riksdagsärende
BM 390/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till arbets- och näringsministeriets politiska stab (-191 000 euro)

Riksdagsärende
BM 389/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra Dragsfjärdsvägen på Kimitoön (250 000 euro)

Riksdagsärende
BM 388/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till jord- och skogsbruksministeriets politiska stab (-91 000 euro)

Riksdagsärende
BM 387/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till undervisnings- och kulturministeriets politiska stab (-89 000 euro)

Riksdagsärende
BM 386/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till finansministeriets politiska stab (-124 000 euro)

Riksdagsärende
BM 385/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till försvarsministeriets politiska stab (-67 000 euro)

Riksdagsärende
BM 384/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för Migrationsverket omkostnader (8 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 383/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till inrikesministeriets politiska stab (-169 000 euro)

Riksdagsärende
BM 382/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till justitieministeriets politiska stab (-413 000 euro)

Riksdagsärende
BM 381/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till utrikesförvaltningens politiska stab (-102 000 euro)

Riksdagsärende
BM 380/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till statsrådets kanslis politiska stab (-154 000 euro)

Riksdagsärende
BM 379/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för forskning i inomhusluftsproblem och relaterade sjukdomar (10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 378/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för främjande av små och medelstora företags internationalisering (2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 377/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att höja nivån på studiepenningen (40 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 376/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för läroavtalsutbildning (5 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 375/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att höja stödet för närståendevård (15 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 374/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag till Skatteförvaltningens omkostnader för att effektivisera bekämpningen av svart ekonomi (5 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 373/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för en nivåhöjning av grundläggande utkomststöd (20 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 372/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag till busstrafiken för ersättning av kostnader som föranleds av höjningen av skatten på drivmedel (12 500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 371/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 8 på sträckan Åbo—Björneborg (40 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 370/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för stöd till närradioverksamhet och kommunikativa tjänster (500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 369/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag för anskaffning av multirollsjaktplan (-10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 368/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag för upphandling av försvarsmateriel (-210 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 367/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 9 på sträckan Vartiala—Riistavesi (15 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 366/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att utveckla riksväg 22 Ule träsks landskapsväg (64 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 365/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för rivning av dammar som hindrar vandringsfiskarnas vandring eller byggande av fiskvägar (3 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 364/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för ett projekt för att minska det eftersatta underhållet för mindre statliga vägar i Birkaland (6 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 363/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för förebyggande fiskerikontroll och information för skydd av insjölax i Lieksanjoki (30 000 euro)

Riksdagsärende
BM 362/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för byggandet av ett andra körfält på förbindelserampen vid Borgåleden/Lahtisleden (20 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 361/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra den planskilda anslutningen vid Sibboviken (8 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 360/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för förbättring av vägar och korsningar mellan Söderkulla och Nickby i Sibbo (6 300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 359/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för infartsparkering i Kervo (4 300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 358/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra den planskilda korsningen mellan riksväg 6 och stamväg 74 i Repokallio i Joensuu (230 000 euro)

Riksdagsärende
BM 357/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för reparation av grusvägar och vägar med beläggning utanför tätorterna (5 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 356/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag till Suomen sisävesiammattikalastajien liitto (110 000 euro)

Riksdagsärende
BM 355/2019 rd

Budgetmotion om anslag för att reparera väg 3864, Ylämaantie, på sträckan Sipari–Pulsa(1 800 000 euro)

Riksdagsärende
BM 354/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för hjälp till personer som insjuknat på grund av inomhusluft (10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 353/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag för förvärv av naturskyddsområden (-20 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 352/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag för personalutgifter i naturskyddsområden (-20 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 351/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för avbytarservice för lantbruksföretagare (10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 350/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag för socialvård till personer som vistas olagligt i landet (-5 346 000 euro)

Riksdagsärende
BM 349/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för kostersättning till celiakipatienter (2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 348/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att avskaffa låginkomsttagarnas självrisk för läkemedelskostnader (11 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 347/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för läkemedelsersättningar till diabetiker med små inkomster (2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 346/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag till organisationer som erbjuder mathjälp (2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 345/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag för ersättning av integrationsutgifter (-185 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 344/2019 rd

Budgetmotion om minskat anslag till televisions- och radiofonden (-100 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 343/2019 rd

Budgetmotion om ökat anslag för Kemeraprogrammet (20 000 000 euro)