​​​​​​

Riksdagsledamöternas budgetmotioner

En riksdagsledamot som vill föreslå ändringar i budgetpropositionen kan lämna in en budgetmotion. Riksdagsledamöterna kan till exempel föreslå att något anslag ska ökas eller minskas eller att ett helt nytt anslag tas in i budgeten.

Budgetmotionerna ska lämnas in inom tio dagar från det att budgetpropositionen har kommit in till riksdagen. Tilläggsbudgetmotioner ska väckas inom fyra dagar.

 Riksdagsledamöternas senaste budgetmotioner

Riksdagsärende
BM 429/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att automatisera hamnfunktionerna i Karleby hamn (430 000 euro)

Riksdagsärende
BM 428/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att främja matchningen mellan efterfrågan på och utbud av arbetskraft i Mellersta Österbotten (150 000 euro)

Riksdagsärende
BM 427/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag till andelslaget Viexpo (460 000 euro)

Riksdagsärende
BM 426/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att rusta upp Sydbottenbanan och förbättra dess konkurrenskraft (25 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 425/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för nya funktioner på flygplatsen i Seinäjoki (300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 424/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra landsväg 661 på sträckorna gränsen mot Storå — landsväg 663 och landsväg 664 — gränsen mot Kauhajoki (6 900 000 euro)

Riksdagsärende
BM 423/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att bygga en underfart under järnvägen i Ratikylä i Laihela (4 550 000 euro)

Riksdagsärende
BM 422/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att bygga järnvägsspår för industrin på fabriksområdet GigaVaasa (3 500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 421/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för byggnad av och vägarrangemang för Skarpängsvägen i Närpes (2 200 000 euro)

Riksdagsärende
BM 420/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för reparation och förbättring av en lastningsplats för råvirke i Alavo (1 500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 419/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att inleda planeringen av reparationer på stamväg 63 på sträckan Kaustby—Toholampi (500 000 euro)

Riksdagsärende
BM 418/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra anslutningen till riksväg 3 vid Juustoportti i Jalasjärvi, Kurikka (300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 417/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att planera en korsning i Ytterjeppo, Nykarleby (300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 416/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att bygga en underfart i Vetil centrum (300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 415/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för en vägplan för landsväg 711 på sträckan Alajärvi—Ruona i Kuortane, Alajärvi (250 000 euro)

Riksdagsärende
BM 414/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att planera hamnvägen i Vasa (250 000 euro)

Riksdagsärende
BM 413/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att planera stamväg 63 på sträckan Ena—Kaustby (200 000 euro)

Riksdagsärende
BM 412/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för arrangemang med dubbelspår som behövs för den finländska exportindustrin på sträckan Karleby—Yxpila (200 000 euro)

Riksdagsärende
BM 411/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att planera en cirkulationsplats mellan Furuholmsvägen och landsväg 749 i Larsmo (90 000 euro)

Riksdagsärende
BM 410/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att utöka medvetenheten om det immateriella kulturarvet i Finland (180 000 euro)

Riksdagsärende
BM 409/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för aktiverande samarbete mellan universitetscentret i Seinäjoki och små och medelstora företag (90 000 euro)

Riksdagsärende
BM 408/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för läroavtalsutbildning (10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 407/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra nivån på hälso- och sjukvården och avveckla vårdskulden (500 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 406/2021 rd

Budgetmotion om sänkning av de beräknade skatteintäkterna till följd av att skärpningen av beskattningen av uppvärmningsbränslen återtas (-105 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 405/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att anskaffning av digital utrustning och digitala program till museistiftelsen Halosten museosäätiö (5 000 euro)

Riksdagsärende
BM 404/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för trafikledsinvesteringar som stöder den regionala ekonomin och smidigheten i trafiken i Norra Österbotten (25 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 403/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att fortsätta programmet En läsgåva till barnet vid rådgivningarna (300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 402/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att reparera landsväg 15640 i Libelits (1 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 401/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för forskning och produktutveckling inom SMR-teknik med låga koldioxidutsläpp (6 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 400/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för infartsparkering i Kervo (4 300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 399/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att bygga ett andra körfält på förbindelserampen vid Borgåleden/Lahtisleden (20 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 398/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra den planskilda anslutningen vid Sibboviken (8 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 397/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra vägar och korsningar mellan Söderkulla och Nickby i Sibbo (5 300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 396/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att främja YES-nätverkets modell för fostran till entreprenörskap i kommunerna i Finland samt för att göra modellens verktyg och material tillgängliga för alla kommuner (300 000 euro)

Riksdagsärende
BM 395/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att utveckla de allmänna bibliotekens verksamhet som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare (1 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 394/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 4 vid Vaajakoski (15 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 393/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att förbättra riksväg 4 vid Palokka (10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 392/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för reparation av grusvägar och vägar med beläggning utanför tätorterna (5 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 391/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för ombyggnad av bansträckan Hangö—Hyvinge (45 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 390/2021 rd

Budgetmotion om minskat anslag för förvärv av naturskyddsområden (-20 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 389/2021 rd

Budgetmotion om minskat anslag för personalutgifter inom miljöområdet (-10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 388/2021 rd

Budgetmotion om minskat anslag för personalutgifter inom naturvård (-10 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 387/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för avbytarservice för lantbruksföretagare (20 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 386/2021 rd

Budgetmotion om minskat anslag för brådskande socialvård till personer som vistas olagligt i landet (-1 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 385/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för eftervård av fredsbevarare och civil krishanteringspersonal (5 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 384/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för kostersättning till celiakipatienter (2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 383/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för att sänka låginkomsttagarnas självrisk för läkemedelskostnader (11 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 382/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag för läkemedelsersättningar till diabetiker med små inkomster (2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 381/2021 rd

Budgetmotion om ökat anslag till organisationer som erbjuder mathjälp till personer i behov av särskilt stöd (2 000 000 euro)

Riksdagsärende
BM 380/2021 rd

Budgetmotion om minskat anslag för integrationsersättningar (- 171 160 000 euro)