​​​​​​​​

​Statsrådets skrivelser

Statsrådets skrivelse är ett dokument från statsrådet för att hänvisa en sådan EU-fråga till riksdagen som faller inom riksdagens behörighet eller för att anmäla ministrars bindningar.

 Senaste statsrådets skrivelser

Riksdagsärende
SR 7/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Saramo)

Riksdagsärende
SR 6/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Ohisalo)

Riksdagsärende
SR 5/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vanhanen och Saarikko)

Riksdagsärende
SR 4/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Blomqvist och Skinnari)

Riksdagsärende
SR 3/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Vanhanen)

Riksdagsärende
SR 2/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Harakka)

Riksdagsärende
SR 1/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kosonen)