​Statsrådets skrivelser

Statsrådets skrivelse är ett dokument från statsrådet för att hänvisa en sådan EU-fråga till riksdagen som faller inom riksdagens behörighet eller för att anmäla ministrars bindningar.

 Senaste statsrådets skrivelser

SR 5/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Vanhanen och Saarikko)
SR 4/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Blomqvist och Skinnari)
SR 3/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Vanhanen)
SR 2/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Harakka)
SR 1/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kosonen)
SR 8/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Kaikkonen)
SR 7/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Kulmuni, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Ohisalo och Kosonen)