​​​​​​​​​

​Statsrådets redogörelser

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

 Senaste statsrådets redogörelser

Riksdagsärende
SRR 12/2021 rd

Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028

Riksdagsärende
SRR 11/2021 rd

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Riksdagsärende
SRR 10/2021 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Riksdagsärende
SRR 9/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Riksdagsärende
SRR 8/2021 rd

Statsrådets försvarsredogörelse

Riksdagsärende
SRR 7/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om sändande av en trupp inom Försvarsmakten till flygplatsen i Kabul

Riksdagsärende
SRR 6/2021 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsärende
SRR 5/2021 rd

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Riksdagsärende
SRR 4/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsärende
SRR 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsärende
SRR 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032

Riksdagsärende
SRR 1/2021 rd

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

Riksdagsärende
SRR 7/2020 rd

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Riksdagsärende
SRR 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsärende
SRR 5/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsärende
SRR 4/2020 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Riksdagsärende
SRR 3/2020 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsärende
SRR 2/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020

Riksdagsärende
SRR 1/2020 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Riksdagsärende
SRR 2/2019 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023

Riksdagsärende
SRR 1/2019 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsärende
SRR 8/2018 rd

Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

Riksdagsärende
SRR 7/2018 rd

Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens

Riksdagsärende
SRR 6/2018 rd

Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

Riksdagsärende
SRR 5/2018 rd

Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

Riksdagsärende
SRR 4/2018 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsärende
SRR 3/2018 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands stöd till Afghanistan och om ökat finländskt deltagande i krishanteringsinsatsen Resolute Support

Riksdagsärende
SRR 2/2018 rd

Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Riksdagsärende
SRR 1/2018 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019—2022

Riksdagsärende
SRR 7/2017 rd

Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030