​Statsrådets redogörelser

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

SRR 3/2020 rd
Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle
SRR 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020
SRR 1/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
SRR 2/2019 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
SRR 1/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak