Statsrådets meddelanden

Statsrådets meddelande är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets meddelande kan läggas till grund för en förtroendeomröstning. Statsrådet kan lämna ett meddelande bland annat om regeringsprogrammet.

 Senaste statsrådets meddelanden

SRM 2/2019 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019
SRM 1/2019 rd
Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
SRM 2/2018 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten
SRM 1/2018 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag
SRM 1/2017 rd
Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas