Riksdagsärenden och riksdagsdokument

Här hittar du de senaste riksdagsärendena och riksdagshandlingarna. Riksdagshandlingar är dokument som behandlas i riksdagen och som uppkommer som resultat av riksdagsarbetet. En riksdagshandling kan antingen initiera behandlingen av ett ärende i riksdagen eller också gälla behandlingen av ärendet eller resultatet av behandlingen.

De nyaste riksdagsärendena och riksdagshandlingarna kommer du åt via länkarna till vänster på den här sidan. Alternativt kan du bläddra bland dem direkt via riksdagens startsida.

Du kan också använda söktjänsten på riksdagens webbplats för att söka riksdagsärenden och riksdagshandlingar. De viktigaste riksdagshandlingarna, såsom regeringspropositioner, utskottens betänkanden och utlåtanden samt protokoll från plenum, finns tillgängliga i fulltext från och med riksmötet 1980. Alla riksdagshandlingar i fulltext finns tillgängliga från och med riksmötet 1990. Dessutom finns innehållet i hela serien tryckta riksdagshandlingar för riksmötesåren 1907–2000 digitaliserat i riksdagens tjänst för öppna data.

I anvisningarna för söktjänsten finns förkortningarna på riksdagssignumen och närmare information om vilka riksdagsdokument som finns tillgängliga i riksdagens webbtjänst. I anvisningarna finns dessutom exempelsökningar och råd om hur man kan bilda sökbegrepp och precisera sökresultaten.

Mer information om bland annat tryckta och digitala riksdagsdokument hittar du i Riksdagsbibliotekets informationspaket om riksdagshandlingarna. Förfrågningar om riksdagens material av alla slag kan riktas till Riksdagsbibliotekets informationstjänst.


Kontaktinformation

e-post: biblioteket.informationstjanst(at)riksdagen.fi
tfn 09 432 34 32
Blankett för fråga till informationstjänsten
Tidsbokning för hjälp med informationssökning