​​​​​​​​​

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 28/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
LM 29/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 15 d § i lagen om studiestöd

Riksdagsärende
LM 30/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 27/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 kap. 9 § i strafflagen och 9 kap. 2 § i tvångsmedelslagen

Riksdagsärende
LM 26/2021 rd

Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 6 § i lagen om avbrytande av havandeskap

Riksdagsärende
LM 24/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

Riksdagsärende
LM 23/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling

Riksdagsärende
LM 22/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om utvidgning av Sibbo storskogs nationalpark till Malms flygplats, dess ängar och omgivning

Riksdagsärende
LM 21/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 46 § i universitetslagen

Riksdagsärende
LM 19/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 49 § i naturvårdslagen