​​​​​​​​​

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 23/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling

Riksdagsärende
LM 22/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om utvidgning av Sibbo storskogs nationalpark till Malms flygplats, dess ängar och omgivning

Riksdagsärende
LM 21/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 46 § i universitetslagen

Riksdagsärende
LM 19/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 49 § i naturvårdslagen

Riksdagsärende
LM 20/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 44 § i faderskapslagen

Riksdagsärende
LM 18/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 182 § i lagen om transportservice

Riksdagsärende
LM 16/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilaga 6.6 till vägtrafiklagen

Riksdagsärende
LM 17/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 kap. 1 § i strafflagen

Riksdagsärende
LM 15/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 b § i lagen om utkomststöd

Riksdagsärende
LM 13/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 91 b § i läkemedelslagen