​​​​​​​​​

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 57/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 10 kap. 3 § i tvångsmedelslagen

Riksdagsärende
LM 56/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 21 kap. 6 § i strafflagen

Riksdagsärende
LM 54/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Riksdagsärende
LM 55/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ombudet för personer med funktionsnedsättning

Riksdagsärende
LM 53/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 kap. 1 a § i sjukförsäkringslagen

Riksdagsärende
LM 52/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 och 27 § i lagen om studiestöd

Riksdagsärende
LM 50/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 57 och 98 a § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 51/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 8 § i strafflagen

Riksdagsärende
LM 49/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om grundläggande utbildning

Riksdagsärende
LM 48/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket