​​​​​​​​​

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 12/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 69 § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 11/2021 rd

Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 11 § i lagen om grundläggande utbildning och 11 § i gymnasielagen

Riksdagsärende
LM 10/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 33 b § i djurskyddslagen

Riksdagsärende
LM 9/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen

Riksdagsärende
LM 8/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av alkohollagen

Riksdagsärende
LM 7/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av räddningslagen

Riksdagsärende
LM 6/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

Riksdagsärende
LM 5/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i miljöskyddslagen

Riksdagsärende
LM 4/2021 rd

Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 5 och 17 § i lagen om aktiesparkonton samt om upphävande av 53 b § 6 mom. i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Riksdagsärende
LM 3/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 22 § i körkortslagen