Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

LM 55/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen
LM 56/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 124 § i inkomstskattelagen
LM 57/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter
LM 58/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 och 124 § i inkomstskattelagen
LM 59/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 125 § i inkomstskattelagen
LM 60/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen
LM 53/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen
LM 52/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 95 a § i inkomstskattelagen
LM 54/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av jaktlagen
LM 50/2020 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen