​​​​​​​​​

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 105/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 41 kap. 2 § i strafflagen

Riksdagsärende
LM 104/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 53 § i vägtrafiklagen

Riksdagsärende
LM 106/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Riksdagsärende
LM 103/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 och 8 § i barnbidragslagen

Riksdagsärende
LM 102/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot

Riksdagsärende
LM 101/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i semesterlagen

Riksdagsärende
LM 99/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 21 kap. i strafflagen

Riksdagsärende
LM 100/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 58 och 81 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsärende
LM 96/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 20 kap. 7 § i strafflagen

Riksdagsärende
LM 98/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd