Statsministerns upplysningar

Statsministerns upplysning är muntlig information som statsministern eller någon annan av statsministern tillförordnad minister ger riksdagen i en aktuell fråga.

Statsministerns upplysning remitteras inte till utskott för behandling, riksdagen fattar inte heller något beslut om upplysningen.

 Senaste statsministerns upplysningar

SU 5/2020 rd
Statsministerns upplysning om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket
SU 4/2020 rd
Statsministerns upplysning om hantering av coronakrisen
SU 3/2020 rd
Statsministerns upplysning om Finlands beredskap för den eventualitet att coronaviruset sprids
SU 2/2020 rd
Statsministerns upplysning om Finlands EU-ordförandeskap
SU 1/2020 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik år 2020 och de mest centrala propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen
SU 1/2019 rd
Statsministerns upplysning om det finska EU-ordförandeskapsprogrammet; ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019
SU 3/2018 rd
Statsministerns upplysning om utvecklingspolitiska resultatrapporten 2018
SU 2/2018 rd
Statsministerns upplysning om att skjuta fram landskapsreformens och social- och hälsovårdsreformens ikraftträdande till den 1 januari 2021
SU 1/2018 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2018 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen
SU 5/2017 rd
Statsministerns upplysning om åtgärdsprogrammet Ett decennium av sunda lokaler 2018 – 2028
SU 4/2017 rd
Statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden
SU 3/2017 rd
Statsministerns upplysning om förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska samt i den EU-politiska omvärlden
SU 2/2017 rd
Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen
SU 1/2017 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen
SU 3/2016 rd
Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket
SU 2/2016 rd
Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik
SU 1/2016 rd
Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2016 och de viktigaste propositionerna
SU 4/2015 rd
Statsministerns upplysning om social- och hälsovårdsreformen och bildandet av självstyrande områden
SU 3/2015 rd
Statsministerns upplysning om en bedömning av utredningen om säkerheten vid kärnavfallshanteringen
SU 2/2015 rd
Statsministerns upplysning om spetsprojekt och reformer
SU 1/2015 rd
Statsministerns upplysning om planerad avreglering