Riksdagens skrivelse
RSk
1
2019 rd
Riksdagen
Val av statsminister
Ö 1/2019 rd
Till Republikens president
Ärende
Enligt 61 § i grundlagen väljer riksdagen statsminister, som republikens president därefter utnämner till uppdraget. 
Republikens president har den 6 juni 2019 meddelat riksdagen att partiordförande, riksdagsledamot, juris kandidat Antti Juhani Rinne är statsministerkandidat. 
Beslut
Vid verkställd omröstning har riksdagen till statsminister valt den av republikens president meddelade statsministerkandidaten riksdagsledamot, juris kandidat Antti Juhani Rinne. 
Riksdagen har beslutat underrätta republikens president om resultatet av valet. 
Helsingfors 6.6.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 06-06-2019 12:36