Riksdagens skrivelse
RSk
1
2020 rd
Riksdagen
Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika
MI 3/2019 rd
MiUB 2/2020 rd
Ärende
För riksdagen har den 13 juni 2019 lagts fram ett medborgarinitiativ Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika (MI 3/2019 rd—initiativtagare och företrädare Marion Routti och ersättare Lotta Laaksonen). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 2/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har
förkastat förslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 19.2.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 20-02-2020 11:18