Riksdagens skrivelse
RSk
10
2019 rd
Riksdagen
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
B 14/2019 rd
UtUB 2/2019 rd
Ärende
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018 (B 14/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 2/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 17.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 21-10-2019 11:15