Senast publicerat 10-05-2021 16:19

Riksdagens skrivelse RSk 13/2018 rd B 10/2018 rd  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017

B 10/2018 rd
KoUB 12/2018 rd

Ärende

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2017 (B 10/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 12/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 7.6.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare