Riksdagens skrivelse
RSk
13
2019 rd
Riksdagen
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
B 9/2019 rd
Ärende
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018 (B 9/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social och hälsovårdsutskottet (ShUB 2/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 23.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 24-10-2019 11:09