Riksdagens skrivelse
RSk
14
2019 rd
Riksdagen
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
B 11/2019 rd
GrUB 2/2019 rd
Ärende
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018 (B 11/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 2/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 13.11.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 15-11-2019 10:45