Riksdagens skrivelse
RSk
16
2019 rd
Riksdagen
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
B 8/2019 rd
ReUB 3/2019 rd
Ärende
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018 (B 8/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 3/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 13.11.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 15-11-2019 10:45