Riksdagens skrivelse
RSk
18
2016 rd
Riksdagen
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017—2020
SRR 3/2016 rd
FiUB 10/2016 rd
Ärende
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017—2020 (SRR 3/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 10/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har
med anledning av redogörelsen godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen.  
Helsingfors 23.6.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 23-06-2016 15:50