Riksdagens skrivelse
RSk
19
2019 rd
Riksdagen
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018
B 16/2019 rd
EkUB 2/2019 rd
Ärende
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018 (B 16/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 2/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 21.11.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 22-11-2019 12:57