Riksdagens skrivelse
RSk
2
2020 rd
Riksdagen
Klimatårsberättelse 2019
B 17/2019 rd
MiUB 1/2020 rd
Ärende
Klimatårsberättelse 2019 (B 17/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 1/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har med anledning av berättelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:
Riksdagen förutsätter att regeringen i samband med översynen av klimatlagen i enlighet med regeringsprogrammet reviderar bestämmelserna om klimatårsberättelsen i en mer strategisk riktning så att berättelsen på bästa möjliga sätt stöder den klimatpolitiska debatten och stärker rapporteringen om hur genomförandet av åtgärderna motsvarar de skärpta målen och vilka åtgärder som krävs för att utsläppsutvecklingen ska gå i önskad riktning.  
Helsingfors 26.2.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 26-02-2020 14:57