Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 20/2019 rd

Senast publicerat 28-11-2019 11:15

Riksdagens skrivelse RSk 20/2019 rd SRR 2/2019 rd  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023

Riksdagen
SRR 2/2019 rd
FiUB 11/2019 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023 (SRR 2/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 11/2019 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen. 
  Helsingfors 27.11.2019 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare