Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 21/2019 rd

Senast publicerat 29-11-2019 15:48

Riksdagens skrivelse RSk 21/2019 rd B 15/2019 rd  Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå

Riksdagen
B 15/2019 rd
FvUB 4/2019 rd

Ärende

Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå (B 15/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 4/2019 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har

  godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
  Helsingfors 28.11.2019 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare