Riksdagens skrivelse
RSk
23
2019 rd
Riksdagen
Val av statsminister
Ö 3/2019 rd
Till Republikens president
Ärende
Enligt 61 § i grundlagen väljer riksdagen statsminister, som republikens president därefter utnämner till uppdraget. 
Republikens president har den 9 december 2019 meddelat riksdagen att riksdagsledamot, förvaltningsmagister Sanna Marin är statsministerkandidat. 
Beslut
Vid verkställd omröstning har riksdagen till statsminister valt den av republikens president meddelade statsministerkandidaten riksdagsledamot, förvaltningsmagister Sanna Marin. 
Riksdagen har beslutat underrätta republikens president om resultatet av valet. 
Helsingfors 10.12.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 10-12-2019 14:24