Riksdagens skrivelse
RSk
27
2019 rd
Riksdagen
Val av ledamöter till riksrätten
VAL 51/2019 rd
Ärende
Riksdagen har verkställt val av ledamöter till riksrätten (VAL 51/2019 rd). 
Beslut
Till ledamöter i riksrätten och till suppleanter för dem har för mandatperioden                1.1.2020—31.12.2023 enhälligt valts följande personer:
till ledamot vicehäradshövding, riksdagsledamot Johannes Koskinen med riksdagsledamot Tarja Filatov som suppleant,  
till ledamot juris kandidat Ritva Viljanen med riksdagsledamot Mika Kari som suppleant, 
till ledamot vicehäradshövding, riksdagsledamot Leena Meri med vicehäradshövding Laura Korpinen som suppleant, 
till ledamot juris magister, riksdagsledamot Antti Häkkänen med vicehäradshövding, riksdagsledamot Pihla Keto-Huovinen som suppleant och 
till ledamot advokat Anssi Kyllönen med häradshövding Eeva-Maria Maijala som suppleant. 
Riksdagen
sänder ett meddelande om resultatet av valet till statsrådet och till riksrättens ordförande. 
Helsingfors 13.12.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 17-12-2019 09:48