Senast publicerat 06-10-2021 10:18

Riksdagens skrivelse RSk 29/2021 rd B 19/2021 rd  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

B 19/2021 rd
EkUB 22/2021 rd

Ärende

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020 (B 19/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 22/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 5.10.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare